10 Maddede 18 Yaş Altı BES ile İlgili Detaylar

18 yaş altı BES detaylarını evrak üzerinden inceleyen mutlu, evli çift

Bireysel Emeklilik Sistemi ya da çoğunlukla duyduğumuz kısaltılmış hali ile “BES” çalışan bireylerin aktif çalışma süreleri içinde gerçekleştirdikleri tasarrufların uzun vadede olumlu sonuçlar doğuracak yatırıma dönüşmesi ve yönlendirilmesinde etkin rol oynayan bir sistemdir. Özetle Bireysel Emeklilik Sistemi’nin asıl amacı emekliliğine kadar aktif olarak çalışan bireylerin emeklilik süresinde rahat ve huzurlu yaşam koşullarına sahip olmasını sağlamaktır.

Bireysel Emeklilik Kanunu’nda gerçekleşen yeni yasal düzenlemeler ile önceden sisteme dahil edilmeyen 18 yaş altındaki bireylerin önündeki engeller de kalkmıştır. Sisteme dâhil edilen 18 yaş altı bireylerin geleceği, sistem doğrultusunda güvenceye alınabilmektedir. Gelin, 10 maddede 18 yaş altındaki bireylerin Bireysel Emeklilik Sistemi’ne dâhil edilmesi durumunu inceleyelim.

1 – Tasarrufun Erken Yaşta Öğrenilmesi
18 yaş altındaki genç ve çocukların iş yaşamına atılması hususunda gerçekleştirilen yeni düzenlemeler genç ve çocuk kitlesinin Bireysel Emeklilik Sistemi’ne dâhil edilmesinin önünü açmıştır. 18 yaş altındaki bireylerin çalışma hayatına dahil edilmesi tasarruf bilinci yüksek bir toplum yapısının oluşması açısından oldukça etkili bir adım olmuştur.

2 – Geleceğe Dair Daha Emin Adımlar Atılması
Yeni düzenleme ile sisteme dahil edilen 18 yaşın altındaki bireyler, bu sistem dahilinde yaşam planlamalarını ve geleceğe dönük yatırımlarını erken yaşta gerçekleştirmeye başlayacak ve bu konuda çok daha bilinçli, tecrübeli ve etkin bireyler haline geleceklerdir.

3 – Çalışma Hayatının ve Etkili Yatırımların Farkındalığı
Tasarruf bilgisini erken yaşta edinen bireyler, aktif çalışma hayatlarının sonucunda emeklilik hayatına bırakacakları yatırımlara daha dikkatli yaklaşacak ve gerek finans noktasında gerekse de aktif çalışma yaşamı içerisinde bilinçli nesiller yetişecektir.

4 – Yeni Doğanlar İçin Bireysel Emeklilik Sistemi
Yeni düzenlenen kanun neticesinde 18 yaş altındaki her bireyi dolayısıyla çocukları kapsayan BES ile ebeveynler yeni doğan çocukları için dahi sözleşme gerçekleştirebilecekler.

5 – Devlet Katkısından Yararlanabilmek
Devletin Bireysel Emeklilik Sistemi’ne uyguladığı %25 katkının avantajlarından 18 yaş altındaki her birey de faydalanabilecek böylelikle maddi açıdan bir avantaj elde edebileceklerdir.

6 – Kısmi Çekim Hakkı
18 yaş altında Bireysel Emeklilik Sistemi’ne dahil olan her genç birey olası acil durumlar için (evlilik, eğitim vs.) Bireysel Emeklilik Sistemi’nde bulunan birikimlerinden çekim yapabilecek böylelikle olası acil durumlar dahilinde maddi koşullarını iyileştirerek zorluk yaşamayacaklardır.

7 – Az Miktarla Çok Tasarruf Yapabilme Avantajı
18 Yaş altındaki gençler için avantajlı olan unsurlardan birisi ise Bireysel Emeklilik Sistemi’ne çok daha düşük miktarlarla dahil olabilmeleridir. Sisteme erken yaşta dahil olan 18 yaş altındaki bireyler az miktarlarla çok daha fazla tasarruf gerçekleştirebilecekler.

8 – Ebeveynlerden Ayrı Sözleşme Hakkının Bulunması
18 yaş altındaki bireyler için tanınan bu hak neticesinde bireyler ebeveynlerinden ayrı olarak Bireysel Emeklilik Sistemi’ne dahil olabilecek ve sistemin getirdiği avantajlardan bireysel olarak faydalanabilecekler.

9 – Katkı Payının Ödenmesi Hususu
Bireysel Emeklilik Sistemine dahil olan 18 yaş altı gençler ve çocuklar adına gerekli kılınan katkı payları genç ve çocuklar tarafından değil de aileler tarafından karşılanacak. Katkı payları aileler tarafından ödenirken sözleşme genç ve çocuklar adına gerçekleştirilecek. Bireyler çalışma hayatına başladıkları takdirde ödemelerini kendileri gerçekleştirebileceklerdir.

10 – Erken Yaşta Birikim İmkanı
Tüm ayrıcalıkları ve ayrıntıları ile ele aldığımız 18 yaş altındaki genç ve çocukları kapsayan Bireysel Emeklilik Sistemi adına erken yaşta birikim avantajı sağlayan ve gençlerin az miktarlarla da ayrıcalıklı ve etkili bir birikim gerçekleştirmesine olanak sağlayan bir sistem olduğunu söylemek mümkündür.

Bunları da beğenebilirsin