Ayıplı Konut Nedir? İadesi Nasıl Yapılır?

Emlak sektörünün gelişimi ve artan gayrimenkul satın alma oranları kimi zaman birçok sorunu da beraberinde getiriyor. Ayıplı konut iadesi de bu durumlardan biri olarak, ev satın almak isteyen ya da satın alan kişiler tarafından merak ediliyor. Tüketici kanunları söz konusu olduğunda tüketicinin çıkarlarının korunması önceliktir. Gerekli şartların sağlanması durumunda da ayıplı bir konutun iadesi de mümkündür.

Ayıplı Konut

Aldığınız herhangi bir mal size gösterilen örneğe uymuyorsa ya da kusurluysa ayıplı mal olarak kabul edilir. Ayıplı konut ise eğer gayrimenkulün, sahip olması gereken özellikleri taşımadığı, kusurlu bulunduğu ve gösterilen modele uymadığı durumlarda kabul edilir. Daha detaylı olarak konut; imar planına uygun değilse, imar planına uygun bir jeolojik raporu yoksa, mimarisi size gösterilen örnekle uyuşmuyorsa ve tesisat raporu gibi evrakları yoksa ayıplı konut demektir.

Tüketici Hakları Nelerdir?

Tüketici ayıplı konut satın almışsa Tüketici Kanununa göre korunduğundan bazı hakları vardır. Böyle bir durumda tüketici şu seçeneklerden birini tercih edebilir;

  • Ödediği ücreti ispat ederek sözleşmeden dönebilir ve ödediği bedelin iade edilmesini isteyebilir.
  • Ayıplı konutun ayıplı olmayan bir konutla değiştirilmesini talep edebilir.
  • Herhangi bir bedel ödemeden ayıplı sayılan gayrimenkulün onarımını isteyebilir.
  • Bu haklardan yararlanmak için tüketicinin 30 gün içinde yukarıda yer alan maddelerden birini talep ederek, çıkarlarını koruyabilir.

İadesi Nasıl Yapılır?

Ayıplı konut satın alınması durumunda kişi onarım ya da konut değişimi istemiyorsa konutu iade ederek ödediği bedeli geri alabilir. Ancak bunun için bazı şartlar bulunduğundan, detaylı bir inceleme yapılması gerekir. Eğer konutun iskan ruhsatı bulunmuyorsa ya da imara aykırı özellikleri varsa hukuki ayıp olarak kabul edilerek iadesi gerçekleştirilebilir. Diğer yandan eğer yapıda muslukların takılmamış olması, kalorifer sisteminin yerleştirilmemesi gibi tamamlanmamış işler varsa, bunlar ayıplı konut olduğu anlamına gelmez.
Ayıplı konutun iadesi söz konusu olduğunda izlenmesi gereken yol, tüketicinin 30 gün içinde ayıplı malı kabul etmediğini ilgili kişi ve kuruma bildirmesidir. Böylelikle konutun iadesi yapılabilir. Ancak konut açık olarak ayıplı değilse ve ayıp sonradan ortaya çıkarsa 30 günlük süre şartı ortadan kalkar.

Bunları da beğenebilirsin