Banliyö Nedir? Kentten Farkı Nedir?

çimenlerin üstünde anne, baba ve çocuktan oluşan mutlu bir aile

Şehirler; nüfusunun çoğunun sanayi, ticaret ve hizmet sektöründe çalıştığı, yüksek nüfuslu yerleşim alanları olarak ihtiyaçların kolayca karşılanabildiği yerler olsa da, birçok insan şehir dışında yaşamayı tercih ediyor. Banliyö, şehrin dışındaki yerleşim bölgesi olarak tanımlanabilir. Banliyöde yaşayan insanlar, gereken durumlarda şehre gidip gelebilirler. Banliyö ve şehir arasındaki en temel fark, banliyölerin şehirden daha az nüfusa sahip olmasıdır ve banliyölerde şehirlere göre daha sakin bir yaşantının olmasıdır.

Kent Nedir?

Kent, sosyoekonomik ve kültürel anlamda kırsal alanlardan farklı olarak nüfus yoğunluğunun fazla olduğu ve tarımsal etkinliklerden uzak yerleşim yeridir. Bölgenin önemli ofis ve binalarının çoğu genellikle kentlerde bulunmaktadır. Büyük kentleri ticaret, bankacılık, finans, inovasyon ve pazarların merkezi olarak adlandırabiliriz. Kentler -bir diğer adıyla şehirler-, ayrıca gelişmiş bir ulaşım, sanitasyon, kamu hizmetleri, arazi kullanımı ve barınma sistemlerine sahiptir.

Bir kentte yaşamak hastanelere, okullara, bankalara ve alışveriş merkezlerine erişim gibi birçok avantajın yanı sıra elektrik, su ve telekomünikasyon gibi konularda da altyapı avantajı sağlayabilir. Ancak şehirde yaşam bazen zor olabilir. Şehirdeki evler genellikle birbirine çok yakın ve az yeşil alana sahip olduğundan, çocuklu bir aile şehirde yaşamayı bunaltıcı bulabilir. Yüksek ses ve çevre kirliliği, kent yaşamının diğer olumsuz yönleridir.

Banliyö Ne Demek?

Banliyö, bir şehrin merkezinden uzak dış bölgesidir. Bu terim, özellikle bir yerleşim bölgesini ifade etmek için kullanılmaktadır. Genel olarak, banliyöler şehirden daha düşük nüfus yoğunluğuna sahiptir. Banliyöler şehirlere ulaşım açısından uzak mesafede olsa da, toplu ulaşım imkanı sayesinde, birçok insan -özellikle aileler- banliyölerde yaşamayı tercih ediyor. Banliyöler, şehirlerden daha sessiz ve daha az kalabalıktır. Banliyöler ilk kez 19. ve 20. yüzyıllarda, ulaşımı kolaylaştıran gelişmiş demiryolu ve karayolu taşımacılığının bir etkisi olarak geniş çapta ilgi görmüştür.

Kent ve Banliyö Arasındaki Farklar Nedir?

Şehir büyük, yoğun nüfuslu bir bölge olarak tanımlanırken, banliyö şehrin dışındaki yerleşim bölgesidir.
Şehir yüksek nüfuslu bir bölgeyken, banliyö bir şehirden daha az nüfusludur.
Şehir; yönetim, finans ve ticaret birçok önemli firmaların merkeziyken, banliyö ise, temelde ekonomik faaliyetler açısından daha durgun bir yerleşim bölgesidir.
Şehir genellikle kalabalık, gürültülü ve doğadan uzakta olurken, banliyö daha az kalabalık ve daha sessizdir.

Bunları da beğenebilirsin