Belediye Rayiç Bedeli Nedir? Nasıl Sorgulanır?

Emlak sektöründe sık sık dile getirilen belediye (arsa) rayiç bedeli nedir sorusu mülk sahipleri tarafından merak edilmekte. Belediye rayiç bedeli, satılacak konut ya da arsanın piyasadaki değerinin belirlenmesi olarak tanımlanmaktadır.

Bu bedel konutun veya arsanın bulunduğu bölge hangi belediyenin sorumluluğunda ise ona göre belirlenmektedir. Ülkemizdeki ekonomik durumlar rayiç bedeline direkt olarak yansımaktadır. Aynı zamanda emlak sektöründeki dalgalanmalar, arz ve talep ilişkisi de bu bedeli etkilemektedir.

Rayiç Bedeli Hangi Faktörlere Göre Belirlenir?

Konut veya arsa için ödenmesi gereken bu bedel birçok faktör tarafından etkilenmektedir.
Bu faktörler ise şu şekildedir:

  • Taşınmaz mülkün yaşı
  • Mülkün işlek bir konumda ya da merkezde olup olmaması
  • Popüler eğlence ya da Alışveriş Merkezlerine olan yakınlığı
  • Kültürel etkinliklerin yapıldığı alanlara yakınlığı
  • Mülkün bulunduğu konumun sosyoekonomik özellikleri
  • Mülkün muhitinin gelişmekte olup olmadığı
  • Taşınmaz mülkün cephe özellikleri
  • Önemli konut projelerine olan yakınlığı

Belediye (Arsa) Rayiç Bedeli Nasıl Hesaplanır?

Bu bedel mülkün bulunduğu ildeki valilik tarafından atanan bir komisyon tarafından hesaplanmaktadır. Hesaplama yapılırken yukarıda bahsettiğimiz faktörler göz önünde bulundurulmaktadır.

Arsa rayiç bedelinin hesaplaması için toplanacak komisyonun ataması Valilik tarafından, Maliye Bakanlığı’nın kararı ile gerçekleştirilmektedir.

Rayiç hesaplama komisyonu defterdarlık ve mal müdürlüklerinde çalışan bir ekipten ve taşınmaz mülkün bulunduğu bölgedeki belediye tarafından atanan yetkililerden oluşmaktadır.

Eğer taşınmaz mülk, bina ya da konut ise bedel hesaplanırken yıpranma payı da göz önünde bulundurulmaktadır. Mülkün tamamlandığı tarih ve satış tarihi arasında 1 yıldan fazla bir süre varsa %2 yıpranma payı bedelden düşülmektedir.

Belediye (Arsa) Rayiç Bedeli Nasıl Sorgulanır?

Herhangi bir konut ya da arsanın satışını yapmak ve belediye rayiç bedelini öğrenmek isteyenlerin sorgulama için belediyeye başvurması gerekmektedir. Bölge belediyesine tapu bilgileri ile müracaat ederek sorgulanabilir. Aynı zamanda belediyelere ait web sitelerindeki sorgulama ekranlarından da istenen bilgilere ulaşılabilmektedir.

Bunları da beğenebilirsin