DASK Yangını Kapsar Mı?

DASK her konut için yapılması zorunlu olan Zorunlu Deprem Sigortası anlamına gelmektedir. Çoğunlukla konut sigortası ve DASK aynı olarak bilinse de her ikisi de farklı sigorta türleridir. Konut sigortası evinizi birçok durumda korurken, DASK depremle ilişkili durumlarda koruyucu niteliktedir. Çoğu kişinin aklında ‘’DASK yangını kapsar mı?’’ sorusu oluşur. Bu konuyla alakalı detaylara yazının kalanında değineceğiz.

DASK Teminat Kapsamı

DASK teminat kapsamı oldukça detaylıdır. Genel olarak deprem ve deprem sonucu meydana gelen yangın, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları karşılamaktadır. Ancak bu durumda poliçenizde belirtilen limitler önemlidir. Diğer yandan bina tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüşse de hasarınız karşılanmaktadır. Yani, DASK yangını kapsamaktadır. Ancak depremle ilişkili olması durumunda bu geçerlidir. Eğer yangın depremden dolayı gerçekleşmemişse DASK yangın sonucu oluşan hasarı karşılamaz.

Zorunlu Deprem Sigortası Teminat Kapsamı Dışında Kalan Durumlar

DASK deprem sonucu oluşan maddi hasarı poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde karşılasa da bazı durumlar zorunlu deprem sigortası teminat kapsamı dışındadır. Bu durumlar şu şekildedir:

Bu yazı ilginizi çekebilir
 • Enkaz kaldırma masrafları
 • Kira mahrumiyeti
 • İş durması
 • Bedeni zararlar ya da vefat
 • Manevi tazminat talepleri
 • Taşınır mal hasarları
 • Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak ya da yer kayması gibi durumların dışında kalan hasarlar
 • Alternatif işyeri masrafları
 • Kar kaybı

DASK Hangi Durumlarda Depremi Kapsar?

Zorunlu deprem sigortasının kapsamında yer alabilmek için binaların belirli şartları yerine getirmiş olması gerekmektedir. Yani, DASK belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak geliştirilmiş bir sigortadır ve aşağıda tanımlanmış özelliklere sahip binalarda DASK depremi kapsar:

 •  Özel mülkiyete tabi kayıtlı taşınmazlar üzerine inşa edilmiş binalar
 • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler
 • Binaların içinde yer alan büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler
 • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yapılmış ya da verilmiş kredi ile yapılmış meskenler
 • Kat irtifakı bulunan binalar

Yukarıdaki şartlara uyan tüm binalar DASK ile deprem ve deprem nedeniyle oluşan masraflarda koruma altına alınmıştır.

Bunları da beğenebilirsin