e-Haciz Nedir? Kimlere Uygulanır ve Nasıl Kaldırılır?

Haciz uygulaması vatandaşların hiçbir zaman karşı karşıya gelmek istemedikleri durumlardan biridir. Borçların ödenmemesi sonucunda haciz başlatılmasıyla beraber kişinin mal varlıklarına, evine ya da maaşına haciz konulması mümkündür. Diğer yandan dijitalleşmenin her sektöre etki etmesiyle, haciz işlemleri için devreye alınan ve çoğu kişinin ilk defa duyduğu bir terim olan e-Haciz uygulaması hakkında tüm detaylara yazımızda yer vereceğiz.

e-Haciz Nedir?

Devlet sistemlerinde teknolojik gelişmelerden yararlanılarak dijitalleşmeye gidilmesinin birçok anlamda vatandaşların hayatını kolaylaştırdığını söyleyebiliriz. Dijitalleşme sürecinin bir sonucu olarak ortaya çıkan e-Haciz uygulaması, bazı kişilerin istenmeyen bir duruma düşmesine neden olabilir. e-Haciz; adından da anlaşılacağı üzere, elektronik haciz işleminin kısaltmasıdır ve ödenmeyen borç bulunması durumunda gerçekleştirilen bir haciz yöntemidir. Devlet ya da kurumların söz konusu borçludan alacağı alması durumunda devreye giren e-Haciz uygulamasında; fiziki mallara değil, elektronik ortamdaki mallara el koyulmaktadır. Bu uygulama ile borçlarını ödememiş olan kişinin maaşına bloke konulabilir ya da maaştan kesinti yapılabilir. Hatta bazı durumlarda kişinin banka hesabındaki para bloke edilerek kullanılamaz hale getirilebilir.

e-Haciz Kimlere Uygulanır?

Haciz söz konusu olduğunda, kurumların borçları tahsil edemediği durumlarda mala el koyması gerekmektedir. Kişinin mal varlığı haczedildiğinde, borcun karşılığı da alınmış olur. e-Haciz uygulamasında ise, elektronik ortamdaki varlığınız dikkate alınmaktadır. Çoğu kişi hangi borçların bu uygulamaya tabi olduğunu ya da e-Haciz sisteminin kimlere uygulandığını merak etmektedir. Aşağıda yer alan borç türleri söz konusu olduğunda e-Haciz devreye girmektedir:

  • Ödenmeyen sigorta primleri
  • Trafik cezası ya da karayollarından usulsüz geçiş yapılması sonucunda kesilen para cezaları
  • Öğrenim kredisi borçları
  • Vergi borçları
  • Mahkeme kararı sonucunda verilen cezalar
  • RTÜK idari para cezaları

Yukarıda yer alan türdeki borç geçmişi olan ve borçlarını ödemeyen kişiler için e-Haciz uygulaması kullanılmaktadır. Kişinin hesabına ya da maaşına e-Haciz uygulaması söz konusu olduğunda bazı kriterler geçerlidir. Maaşa konulan blokelerde borç türüne bağlı olarak, belirli bir yüzde uygulanmaktadır. Diğer yandan eğer kişinin banka hesabında belirli bir miktar para varsa, borcun tamamını karşılamasa bile bloke konulabilir. Bu durumda kişi hesabında para varmış gibi görünse de, aslında bu parayı kullanamaz.

e-Haciz Nasıl Kaldırılır?

Borcu olan ve e-Haciz uygulamasından haberdar olan kişilerin merak ettiği konuların başında hacizin nasıl kaldırılacağı yer almaktadır. Eğer elektronik ortamdaki varlıklarınıza e-Haciz koyulmuşsa, bunun kaldırılması için öncelikli olarak izlenmesi gereken yol; borcun tamamen ödenmesdir. Aksi halde e-Haciz işleminin durdurulması mümkün değildir. Kişi borcunu ödedikten ve ilgili kurumdan “borcu yoktur” yazısı aldıktan sonra, dilekçe yazarak e-Haciz uygulanan hesabın bağlı olduğu bankaya başvuruda bulunmalıdır. Başvuruya istinaden banka öncelikle detaylı bir araştırma yapacak ve ardından e-Haciz kaldırılacaktır.

e-Haciz işlemine başlamadan önce borçlu kişiye söz konusu borcu ödemesi gerektiğine dair bir tebligat yapılmaktadır. Bu durum her kurum için geçerlidir ve tebligatın yapıldığı tarihten itibaren kişi 15 gün sonrasına kadar borcun tamamı ödenirse, taksitlendirme ya da yapılandırma işlemi yaptırılırsa, e-Haciz uygulamasına gerek kalmaz.

Bunları da beğenebilirsin