Ferdi Kaza Sigortası Nedir? Hangi Durumlarda Geçerli Değildir?

Ferdi kaza sigortası, beklenmedik ve ani durumlarda oluşan kazalardan kaynaklı sakatlık ya da vefat durumlarında sigortalının ailesini güvence altına almasını sağlayan bir sigorta türüdür. Söz konusu kaza sonucunda oluşan maddi kayıplarda teminat sunan bir model olan bu sigorta, zorunlu bir hizmet olmamakla beraber, özellikle riskli meslek gruplarında bulunanlar için tavsiye edilmektedir.

Şahıs olarak yaptırılması zorunlu olmayan bir sigorta biçimi olsa da kurumlar için kimi zaman zorunlu olarak yapılması istenmektedir.

Yolcu taşımacılığı yapan firmaların yolcular için bahsedilen sigortayı yaptırması Karayolu Taşıma Kanunu’na göre zorunludur.

Ferdi Kaza Sigortası Yaş Sınırı Nedir?

Beklenmedik durumlarda oluşabilecek yaralanma ya da ölüm gibi durumlarda ailenizi güvence altına alan bu sigorta türü 18-65 yaş aralığında olan herkes için uygundur. Sigorta priminin hesaplanması sırasında sigortalanacak kişinin mesleğinin yanı sıra teminat limiti de esas alınmaktadır.

Neden Yaptırılmalı?

Ferdi kaza sigortası sigortalı kişinin ölümü halinde ailesine ödeme yaparken, istek halinde kaza sonucu sakatlık durumunda tedavi masraflarını da karşılar.

Bu durumda olası bir sakatlık oluşmuşsa hastane masraflarınız ve hastanede yatış süreci boyunca ortaya çıkan masraflar da karşılanarak sigortalının zor durumda kalması engellenir.

Ferdi Kaza Sigortası Hangi Durumlarda Geçerli Değildir?

Beklenmedik kazalara karşı oluşabilecek sorunlar için iyi bir güvence olsa da bu sigorta her durumda geçerli değildir. Sigorta kaza durumunda ödeme yapmakta ya da sigortalının isteğine bağlı olarak sağlık masraflarını karşılamaktadır. Eğer aşağıdaki gibi benzer durumlar oluşursa bahsi geçen sigorta geçerli olmayacaktır:

● Sigortalının ruhsal durumu ne olursa olsun her türlü intihar ve intihara teşebbüs hallerinde sigorta geçerli değildir.

● Sigortalının aşikâr bir şekilde sarhoş olduğu durumlarda oluşan kazalar sigorta kapsamında yer almamaktadır.

● Sigortalının ilaç, zararlı madde ya da uyuşturucu kullanımı sonucunda meydana gelebilecek her türlü durumda sigorta geçerli olmamaktadır.

Ferdi kaza sigortası ancak sigortalının iradesi dışında ölmesi ya da cismani bir arızaya maruz kalması sonucunda geçerli olmaktadır. Aşağıdakiler sigorta kapsamında yer alan kazalara örnektir:

● Sigortalının beklenmedik bir biçimde yayılan gazları teneffüs etmesi.

● Yılan ve ya haşerat sokması sonucunda sigortalının zehirlenmesi.

● Isırılma sonucunda meydana gelen kuduzdan dolayı sigortalının vefat etmesi.

Bunları da beğenebilirsin