Gayrimenkul Üzerindeki İpotek Nasıl Kaldırılır?

Borcun tamamı eksiksiz bir şekilde ödendiği takdirde gayrimenkul üzerindeki ipotek kaldırılabilir. Borcun tamamı ödendiğinde ipoteğin tamamı kaldırılabilir. Olur da borç ödenmezse, ipotekli taşınmaz mal satılır ve böylece borcun ödenmesi sağlanır.
İpoteğin kaldırılması yazısı alınmasının ardından Tapu Sicil Müdürlüğü’ne iletilir. İlgili müdürlük uygun görürse ipotek şerhi silinir ve gayrimenkul üzerindeki ipotek kalkmış olur.
Güvence amaçlı kullanılan ipotek hakkındaki detaylı bilgilere bu yazımızda değineceğiz. İpoteğin geniş tanımını, nasıl konulduğunu, ipotek kaldırma davasını, ipotek fekkini, ipotek kaldırılmasında görevli mahkemeyi inceleyeceğiz.

İpotek Nedir?

Alacağın teminat altına alındığı ürün anlamına gelir. İpotek koydurma bir kişi veya bir banka tarafından da yapılabilir. Bir kişiye kredi veren firma, verdiği kredinin teminatı olarak bir gayrimenkulun ipoteğini temin eder ve ileride kredi borcunun ödenmemesi durumunda gayrimenkul satılarak kredi borcu alınmış olur.

İpotek Nasıl Konulur?

Satışı yapılan gayrimenkulün üzerine ipotek konulduğunda, ipotek koyma evrakları ve tapu satış evrakları ile birlikte tapuya başvuruda bulunulmalıdır. Tapu devri yapılmadan tapu ipotek işlemleri yapılacaksa iki tarafın da tapu ipotek koyma evraklarıyla birlikte tapuya başvurmaları gerekmektedir.

İpotek Kaldırma Davası

İpotek kaldırma işlemleri dava yöntemiyle de yapılabilir. Gayrimenkulün sahibi tarafından açılabilecek bir davadır. Bazı durumlarda, borç ödenmiş olmasına rağmen ipotek kaldırılmamış olabilir veya kişiler ipotek şerhini unutmuş/önemsememiş de olabilir. Bu gibi durumlarda mağduriyetin giderilmesi adına dava açılabilir.
Bu dava, görevli ve yetkili mahkemede açılmalı ve gayrimenkul üzerindeki ipoteğin kaldırılması talep edilmelidir. Davacı haklı bulunursa gayrimenkul üzerindeki ipotek kalkacak ve istenirse tapu belgesi de verilecektir. İpotekler kredi kullanımlarında konulduysa, kredi borcunun tamamının ödenmesiyle kaldırılabilir.

İpotek Fekki

İpotek fekkinin kaldırılması için belirlenen tutarda harç yatırılması gereklidir. İpotek fekki belgesi, borçlunun dolayısıyla borcu ödeyen kişinin adına düzenlenmiş olmalıdır. Fek belgesinin alınıp ilgili birime başvuru yapılmasıyla, gayrimenkul üzerindeki ipotek 1 veya 2 hafta içerisinde kaldırılır. İpotek fekki harcı ise farklı tutarlar sunar. Yıllara göre belirlenen fek harcı, ödenmesi ile ipotek kaldırılma işlemi yapılır.

İpotek Kaldırılmasında Görevli Mahkeme

İpoteğe konu olan borç ödendiğinde ipotek fekki davası belge ile birlikte başvurularak Sulh Hukuk Mahkemesinde açılabiliyor.

Bunları da beğenebilirsin