Gelir Testi Nedir? Kimler Gelir Testi Yaptırır?

Genel Sağlık Sigortası tüm vatandaşların hizmeti için oluşturulmuş bir sistemdir. Çalışanların sigorta primleri iş yerleri tarafından ödenirken çalışmayan vatandaşların genel sağlık sigortasından faydalanabilmesi için primlerini kendileri ödemeleri gerekir. İşte bu prim değerlerinin belirlenmesi için gelir testi yapılması gerekir.

Gelir Testi Nedir?

Çalışmayan, iş yeri sahibi olmayan ve işsizlik ödeneği ya da yaş sınırı gibi sebeplerle aylığa bağlı olmayan vatandaşların Genel Sağlık Sigortasından faydalanmak istemesi durumunda prim ödemesi gerekip gerekmediğine karar vermek için gelir testi yapılır. Yaşadığınız yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfına başvurarak gelir testinizi yaptırabilirsiniz.

Kimler Gelir Testi Yaptırır?

Gelir tespiti yapılırken aynı evde yaşadığınız eş, evlenmemiş çocuk, büyük anne ve dededen oluşan aile temel alınmaktadır. Bu aile üyelerinin genel sağlık sigortası olması hesaba katılmalarına engel değildir. Aynı şekilde yaşları kaç olursa olsun evlenmemiş ve aynı evde yaşayan çocuklar da gelir testi için hesaba eklenir. Eğer ki yirmi beş yaşını aşmamış bir çocuğunuz geçici olacak başka bir yerde yaşıyorsa da yine de teste ilave edilebilir. Bu bilgileri vali yada kaymakam binalarında bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfına bildirmeniz gerekir. Gelir testini yaptıracak kişinin buraya bizzat başvurması gerekir.

Gelir Testi Nasıl Yaptırılır?

Bu test için herhangi bir belge ya da evrak toplamanız ya da beyan etmeniz gerekmez. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfına yapacağınız başvuruda size bir form verilecektir. Bu formu eksiksiz bir şekilde doldurmanız yeterlidir. Daha sonra verdiğiniz bilgiler ile sizin ve aile halkının geliri belirlenir. Gerekli araştırmalarla ve bazen yetkililer tarafından evlere ziyaretler yapılarak belirttiğiniz gelir değerlerinin doğruluğu araştırılacaktır.
Gelir testi yapılırken temelde dikkate alınan gelir ve giderleri şu şekilde sıralayabiliriz. En başta ailenin bireylerinin toplam aylık geliri vardır. Ailenin kirada ya da kendi evinde oturup oturmaması da önemli bir etkendir, eğer kendi evinde oturuyorsa konutun rayiç bedelinin 240’da 1’i gelir testine katılır. Şayet aile bireylerinin başka evleri varsa bunların da kira gelirleri belirtilmelidir. Otomobil sahibi iseniz bunun da rayiç bedelinin 120’de 1’i ve bankadaki birikmiş paranızın aylık faiz geliri test değerlerine katılır. Gider kaleminde ise giyim, barınma, yiyecek, eğitim gibi masraflar toplanarak gelir testi sonuçları belirlenir.

Bunları da beğenebilirsin