Hangi Sigortaları Yaptırmak Zorunludur?

Bir güvence türü olan sigortalar, ülkemizde ve diğer ülkelerde kimi zaman yasal olarak zorunlu hale getirilebilmektedir. Zorunlu sigortalarla kişilerin kendini ve diğer şahısları güvence altına alması sağlanırken, kamu düzeninin ve toplum sağlığının korunması da amaçlanmaktadır. Zorunlu sigortalarda sigorta yaptırması gereken özneler belirtilmiş olup, yaptırmadıkları takdirde haklarında cezai işlem başlatılmaktadır.
Yaptırılması zorunlu olan sigortalar ise şunlardır:

Zorunlu Trafik Sigortası

Bir diğer adı trafik sigortası olan Zorunlu Trafik Sigortası, motorlu araç sahibi olan herkesin yaptırmakla yükümlü olduğu sigorta çeşididir. Zorunlu Trafik Sigortası, kaza halinde üçüncü tarafların maddi hasarını, tedavi masrafını, ölüm halinde bakmakla yükümlü olduğu kişilerin masraflarını karşılamaktadır. Bununla birlikte araç sahibinin haklarını da güvence altına almaktadır. Yıllık olarak yenilenmesi gereken bu sigorta poliçeleri ile her yıl binlerce kişinin trafik kazası sonucu yaşadığı zarar telafi edilmektedir.

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK)

Taşınmaz mülke sahip olan her mülk sahibinin yaptırması zorunlu olan Zorunlu Deprem Sigortası, kişilerin doğal afetler nihayetinde zarara uğrayan mallarını ve kendilerini güvence altına almaktadır. 1999 Marmara Depremi sonrasında yapılması zorunlu hale getirilen deprem sigortası, genel şartları itibariyle de kişileri daha korunaklı hale getirmektedir. Ülkemizde hem deprem sigortası yaptırmak, hem de deprem ihtimaline karşı korunaklı bina inşa etmek zorunludur. Bu sayede toplumun can sağlığı korunmakta ve zorunlu sigorta sistemi ile güvence altına alınmaktadır.
Zorunlu Karayolları Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası
19.01.2004 tarihinde yürürlüğe giren 4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanunu gereğince, yolcu taşıma faaliyeti yapan her şirket, Zorunlu Karayolları Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası yaptırmak zorundadır. Bu sigorta kapsamında, taşıma şirketleri taşıdıkları yolcuların, molalar da dahil olmak üzere, kalkış anından varış anına kadar başına gelecek kazaları güvence altına almaktadır. Kaza halinde yolcuların uğradığı hasarlar, bu sigorta kapsamında karşılanmaktadır.
Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
Yolcu taşıma faaliyeti sürdüren şirketlerin yaptırması gereken bir diğer zorunlu sigorta, Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortasıdır. Bu sigorta gereğince yolcu şirketleri, yurtiçi ya da yurtdışında yolcu taşırken, yaptıkları kazalar sonucu yolcuların yaralanma, ölüm ve tedavi masraflarından mükellef tutulmaktadır. Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası ile ilgili düzenleme, ülkemizde 25 Mart 2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta, tehlikeli madde ve atık üreten şirketlerle birlikte bu madde ve atıkları taşıyan şirketleri üçüncü kişilere verecekleri zarar ve hasardan doğan sorumluluklar nedeniyle oluşturulmuştur. Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası kapsamında tehlikeli madde ve atık üreten ya da taşıyan şirketler, kaza ya da herhangi bir sebep sonucu, kusurları olsun ya da olmasın, diğer kişilere verdikleri fiziksel ya da maddi hasarlara karşı kişileri güvence altına alırlar. Bu sigorta, 11.03.2010 tarihli 2010/190 sayılı Tehlikeli Maddeler için Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları hakkındaki kararlar ve maddelerle ilgilidir.

Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Deniz, nehir, göl gibi su kıyılarında iş faaliyeti sürdüren kuruluşların yaptırması zorunlu olan sigorta türüdür. Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası gereğince bu alanlarda faaliyet gösteren şirketler, münhasır oldukları bölgede, Türkiye’nin iç suları, karasuları ve kıta sahanlığında yapılan temizleme masrafı, atık toplama ve bertaraf etme masraflarından yükümlüdür. Bununla birlikte çevre sularda bıraktıkları atık ve kirliliğin 3. şahısların yaralanma ve ölümüne sebep olması halinde, poliçede belirtilen sigorta tutarı doğrultusunda zarar tazmin edilmektedir.

Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası

Özel güvenlik görevlilerinin müdahale sonucu 3. kişilere verdikleri zarar ve hasarı güvence altına alan bu sigorta ile ilgili düzenleme, ülkemizde 26 Şubat 2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik gereğince özel güvenlik görevlisi çalıştıran güvenlik şirketleri, güvenlik görevlilerinin müdahalesi esnasında 3. Kişilere verdiği zararları bu poliçe ile güvence altına almaktadır. Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası kapsamında, 3. kişilerin uğradığı zarar koşullu olarak tazmin edilmektedir.

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Özel muayenehanesi olan ya da özel hastane ve tedavi merkezlerinde çalışan doktorların, mesleklerini icra ederken hastalarına verdikleri zararı güvence altına almaktadır. Hastaların yanlış ve hatalı tedavi sonucunda maruz kaldıkları zararın tazmini, poliçede belirtilen tutar karşılığında sağlanmaktadır. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ile ilgili düzenleme, ülkemizde 30.07.2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası

ESHS, yani Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısının ulusal ya da uluslararası düzeyde nitelikli elektronik sertifika, zaman damgası ve elektronik imzalarla ilgili verdiği hizmetlerde, Elektronik İmza Kanunu gereğince yürütmesi gereken faaliyetler bulunmaktadır. Eğer ESHS’nin bu faaliyetlerden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucunda üçüncü kişiler ve sertifika sahipleri zarara uğrarsa, Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası sözleşmesinde belirlenen zorunlu limitlerle zararlar tazmin edilir. Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası, nitelikli elektronik sertifika, zaman damgası ve elektronik imza vermekle yetkili her kurumun yaptırması zorunlu sigorta türüdür.

Zorunlu Paket Tur Sigortası

Seyahat acenteleri ve turistik gezi düzenleyen diğer şirketlerin yaptırması zorunlu olan bu sigorta, tur ile seyahat eden kişileri güvence altına almaktadır. Eğer seyahat acentesinin düzenlediği tura katılan bir kişinin, tur esnasında gerçekleşen kaza ve diğer durumlar nedeniyle zarar görmesi söz konusu olursa, ilgili hasar Zorunlu Paket Tur Sigortası ile tazmin edilmektedir.

Bunları da beğenebilirsin