Hukuksal Koruma Sigortası ve Genel Şartları

Ülkemizde hukuksal işlemlerin mali yönünün kimi zaman yüke dönüşebildiğini belki duymuşsunuzdur. Beklenmedik bir durumda dava açmanız gerekir ve bir anda haklı olsanız da kendinizi büyük bir masraf yığının altında bulabilirsiniz. Peki bu durum için önlem alınamaz mı? Nasıl ki sağlığımız için sigorta yaptırıyoruz. Evlerimizi, arabalarımızı sigortalatıyoruz da beklenmedik bir durumla karşılaştığımızda; örneğin bir hastalık geçirip masraflı tedaviler almamız gerektiğinde sigortamız sayesinde dar boğaza girmiyoruz. İşte adalet bakanlığının sisteme soktuğu Hukuksal Koruma Sigortası da aynı mantıkla çalışacak ve ekonomik sebeplerle yaşanan mağduriyetlerin ortadan kaldırılmasını sağlamış olacak bir sistem.

Hukuksal Koruma Sigortası Nedir?

Hukuki işlemlerde masraflarınızı karşılaması için oluşturulmuş bir sigorta sistemidir Hukuksal Koruma Sigortası. Anlaşma gereğince ödeyeceğiniz primler karşılığında hukuki masraflarınız bu sigorta tarafından karşılanır.

Genel Şartlar Nelerdir?

Sigortayı yaptırdığınız dönem dahilinde gerçekleşen bir olay sebebiyle ya da bu dönemde imzaladığınız bir anlaşma uyarınca ortaya çıkan hukuki süreçleri kapsar. Yalnız bu süreçlerin sigorta tarafından tanınması için yine poliçe döneminde başlatılmış olması gerekmektedir. Sigortadan yararlanmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya Türkiye’ye yerleşmiş ya da burada çalışmakta olan Avrupa birliği vatandaşı olmak gereklidir. Ayrıca bu sigorta yalnızca Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde gerçekleşen riskleri kapsamaktadır.

Teminatın Kapsamı Nedir?

Hukuksal koruma sigortasının kapsamı birçok masrafı içerdiği içermektedir. Vekalet masrafı, dava ücreti, danışmanlık ücreti, arabuluculuk masrafı, hakem ücreti, temyiz, karar düzeltme, icra masrafı, ihtarname çekimi, dilekçe yazımı/cevapları ile ilk dava masrafları avansı gibi masraflar belgelendirilmeleri koşuluyla poliçenin limitlerine göre karşılanırlar. Bunların yanında manevi tazminat davaları için de belirlenmiş bir limit bulunmaktadır. Ayrıca on sekiz yaşından küçüklerin dahil olduğu hukuki işlemlerde anne ya da babalarının sigortası devreye girebilmektedir.

Teminat Dışında Kalan Durumlar

Bu sigortanın koruması dışında kalan durumların başında poliçenin başlangıcından önce yapılmış anlaşmalar dahilinde yaşanan hukuki süreçler gelmektedir. Bunlara bireysel anlaşmalar veya kurumlarla yapılan hizmet anlaşmaları da dahildir. Ayrıca tüzel kişilerin temsilinde yaşanan bireysel anlaşmazlıklar da sigorta kapsamının dışındadır. Vergi ve kamu alacakları ya da gümrük hukukundan doğan davalar ile uluslararası yargı yollarına yapılan başvurular da hukuksal koruma sigortasının dışında kalır.

Bunları da beğenebilirsin