İfraz İşlemi Nedir? Neden ve Nasıl Yapılır?

Büyük bir parselde yer alan arsanın ya da gayrimenkulün bazı nedenlerden dolayı bölünmesi ya da bir diğer tabirle ayrılması gerekebilir. Çoğu insan bu işlemin nasıl yapılması gerektiğini bilmeyebilir veya işlemden haberi olsa da, nasıl bir yol izlenmesi gerektiği hakkında bilgi sahibi olmak isteyebilir. Bir arsanın farklı parsellere ayrılması işlemi olarak da bilinen ifraz hakkındaki tüm detaylara yazımızdan ulaşabilirsiniz.

İfraz İşlemi Nedir? Neden Yapılır?

İfraz işlemi, kelime anlamı olarak bir arazinin parsellere ayrılması olarak açıklanabilir. Bir arazide yer alan gayrimenkul, tapuda tek bir parsel olarak görünecektir. Arazinin parsellere bölünerek her parselin tapu kütüğünde farklı bir sayfaya tescil edilmesi işlemi ifraz olarak adlandırılır. Çoğu zaman sahip oldukları gayrimenkulün sadece bir bölümünü satmak isteyen kişiler tarafından tercih edilen ifraz işlemi, kimi zaman da gayrimenkulün değerini artırmak için gerçekleştirilebilir. Aynı zamanda büyük bir arazinin tek başına satılması zor olabileceğinden parsellere bölünmesi için ifraz işlemi yapılabilir. Böylelikle küçülen parseller çok daha kolay şekilde satılabilir.

İfraz İşlemi Nasıl Yapılır?

İfraz işleminin yapılabilmesi için öncelikle mal sahibinin başvuruda bulunması gerekmektedir. Başvurular söz konusu gayrimenkul belediyenin sorumluluğunda ise belediye encümenine, değilse il idare kurumuna yapılmalıdır. Başvuru esnasında bazı belgeler talep edilmektedir ve bu belgeler şu şekildedir:

  • Gayrimenkul sahibinin kimlik belgesi ya da pasaportu,
  • Adet vesikalık fotoğraf,
  • İfraz işlemi vasi ya da temsilci tarafından gerçekleştirilecekse buna yetkisi olduğunu gösteren belge,
  • Beldiye encümeni kararı ya da il idare kurulu kararı,
  • Emlak beyan değeri belgesi (belediye tarafından düzenlenmiş olmalı),
  • Tapu belgesi,
  • Serbest mühendisler tarafından düzenlenen ve kadastro müdürlüğü tarafından onaylanmış değişiklik dosyası.

Yukarıda belirtilen belgelerle başvuru yapılması ve istenen ifraz ücretinin yatırılmış olması durumunda, belediye söz konusu gayrimenkule emlak değeri belirler ve buna uygun olarak tapu harcı yatırılmasını ister. Tapu harcının ödenmesinin ardından 30 gün içinde gerekli değerlendirmeler yapılır ve işlem sonuçlandırılır. Onay verilmesinin ardından 15 gün içinde tapu müdürlüğüne teslim edilen imar planı ile tescil işlemi 30 gün içinde gerçekleştirilir.

İfraz Yaparken Nelere Dikkat Edilmeli?

İfraz yapılırken dikkat edilmesi gereken bazı durumlar söz konusudur. Öncelikle ifraz işleminin yapılacağı arsada şerh, rehin ya da irtifak hakkı olmaması gerekmektedir. Diğer yandan heyelan ya da taşkın gibi afet bölgelerinde bulunan arsalar için ifraz işlemi yapılmamaktadır. Aynı zamanda yola cephesi bulunmayan arsalar ifraz işlemi ile ayrılamaz. Eğer yola cephesi olmayan arsalarda ayırma işleminin yapılması istenirse, öncelikle ilgili parsel için yola cephe sağlamaya yönelik düzenleme yapılmalıdır. İfraz işlemi ile bölünecek olan parsellerin derinliği minimum 30 metre, genişliği ise 20 metre olabilir.

İfraz İşlemi İptali Nasıl Yapılır?

İfraz işlemi başvurusunun ardından iptal edilip edilemeyeceği de vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Gerekli belgelerle başvuru yapıldıktan sonra, belediye encümenleri belirlenen taşınmazı bağımsız bölümler olarak ayırabiliyor ve buna uygun düzenleme yapılıyor. Bu nedenle belediye tarafından gerçekleştirilen ayırma işlemlerinde ifraz işleminin iptali davası olmadan iptal yapılamıyor. Bu nedenle ifraz işlemi yapılırken iyice düşünüp net karara göre ilerlenmesi, ileride oluşabilecek olumsuz durumların ve yargı sürecinin önüne geçebilir.

Bunları da beğenebilirsin