İşten Ayrıldıktan Sonra Sağlık Sigortasından Yararlanma

Sigortalı olarak çalışmak emeklilik maaşı prim ödemeleri için gerekli olsa da sağlık hizmetlerinden yararlanmak için de önemlidir. Sigortalı çalışanlar devlet hastanelerinde ve sağlık ocaklarında ücretsiz olarak sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor. Aynı zamanda eş ve 25 yaşın altındaki çocukları da belirli şartlar dahilinde bu hizmetten ücretsiz olarak faydalanabiliyor. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında olan GSS (Genel Sağlık Sigortası) hem çalışan hem de ailesi için önemli olduğundan çalışan vatandaşlar işten kendi rızalarıyla ayrılmaları ya da işten çıkarılmaları durumunda sağlık sigortasından yararlanıp yararlanamayacakları merak ediyor.

İşten Ayrılanlar Kaç Gün Sigortadan Yararlanır?

Genel sağlık sigortası prim ödemelerinin işveren tarafından yapılması vatandaşların işten kendi rızalarıyla ayrılmaları ya da işten çıkarılmaları durumunda avantaj sağlıyor. Buna göre çalışana işten çıkmadan önce en az 90 gün sigorta primi ödemesi yapılmışsa, 100 gün boyunca hem sağlık hem de eczane hizmetinden yararlanmaya devam ediyor. İşten çıkmadan önce en az 3 ay boyunca ödenen sigorta primleri sonraki aylarda sağlık konusunda büyük kolaylık sağlarken, eğer kişinin primleri bu süreden az olacak şekilde ödenmişse ya da işe yeni girip 1 ayın sonunda çıkmışsa sağlık hizmetlerinden sadece 10 gün boyunca yararlanabiliyor.

İşten çıkmış olan kişi 100 gün içinde yeni bir işe girer ve sigortası yapılırsa çalıştığı süre boyunca hem kendisi hem de ailesi sağlık hizmetlerinden ücretsiz bir şekilde yararlanabiliyor. Buna göre eğer 90 gün prim ödemesinin dolmasına az bir zaman kalmışsa vatandaşlar işten ayrılmak için biraz daha bekleyebilir.

Eş ve Çocukların Sigortadan Yararlanma Koşulları

Çalışanların sigortası ödendiği sürede belirli koşullara bağlı olarak eşi ve çocukları sağlık hizmetlerinden yararlanabilir. Buna göre; çalışan kişinin bakmakla yükümlü olduğu eşinin herhangi bir sağlık sigortası yoksa, çalışmıyorsa, isteğe bağlı olarak sigorta ödemesi yapmıyor veya emekli aylığı bulunmuyorsa eşinin sigortası ile sağlık hizmetlerinden ücretsiz şekilde faydalanabiliyor.

Çocuklar için ise sağlık hizmetlerinden faydalanmak için farklı şartlar karşımıza çıkıyor. Eğer çalışanın bakmakla yükümlü olduğu çocukları liseden mezunsa, mezun oldukları tarihten itibaren 20 yaşını geçmemek kaydıyla 2 yıl boyunca ebeveynlerinin sigortasıyla sağlık hizmetlerinden ücretsiz bir şekilde yararlanabiliyor. Diğer yandan yüksek öğrenimden mezun olan çocukların ise, mezun oldukları tarihten itibaren 25 yaşını geçmemek kaydıyla 2 yıl boyunca sağlık hizmeti alması mümkündür. Sağlık hizmetini kullanabilmek için çocukların genel sağlık sigortası müdürlüklerine giderek lise ve dengi okuldan mezun olduklarına dair diplomayı ibraz etmeleri isteniyor.

Çocuklar çalışmaya başladıktan sonra ebeveynlerinin sigortasından değil, kendi sigortalarından faydalanabiliyor. İşten ayrıldıklarında ise eğer istenen şartları yerine getiriyorlarsa yeniden işe girene kadar tekrar ebeveynlerinin sigortası sayesinde sağlık hizmeti alabilirler.

Sağlık Hizmetlerinden Kimler Koşulsuz Faydalanabilir?

Sağlık hizmetlerinden sigortalı olmaksızın ve herhangi bir yerde çalışmaya gerek olmadan koşulsuz faydalanabilen kişiler de mevcuttur. Devletin sağladığı sağlık hizmetlerinden koşulsuz şekilde yararlanabilen kişiler şunlardır;

  • 18 yaşını doldurmamış, reşit olmayanlar.
  • Acil durum nedeniyle sağlık hizmeti alması gerekenler.
  • İş kazası dahilinde sağlık hizmeti alması gerekenler ya da meslek hastalığı bulunanlar.
  • Yetim aylığı alan çocuklar.
  • Tıbbi olarak başkasının bakımına muhtaç olan vatandaşlar.
  • Trafik kazası yapılması durumunda oluşan acil tedavi gerektiren sağlık durumları.
  • Bildirilmesi zorunlu olan bulaşıcı hastalığı bulunan kişiler.

Yukarıda listelenen durumlarda olan vatandaşlar sağlık hizmetlerinden koşulsuz bir şekilde ve herhangi bir ödeme yapmadan faydalanabiliyor.

Bunları da beğenebilirsin