Kat İrtifakından Kat Mülkiyetine Geçiş

Bir yapıda bağımsız bölümler oluşturarak bu bölümler üzerinde satış gibi hukuki işlemler gerçekleştirebilmek için kat mülkiyetine geçiş yapılması gerekiyor. Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş yaparken bazı usullerin izlenmesi şarttır. Ancak, öncelikle kat irtifakı ve kat mülkiyeti konusunda detaylı bilgi vermek daha doğru olacaktır.

Kat İrtifakı Nedir?

Kat irtifakı, kat mülkiyetine geçmeden önceki dönemi kapsarken, bu sayede kişiler yapının inşaatı tamamlanmamış olsa bile tapu alabilecek, bağımsız bölümler üzerinde işlem yapabilecek ve sitenin yönetimi kat mülkiyetine geçilmişçesine gerçekleştirilecektir. Ancak yine de kat irtifakı birçok avantaj sunmasına rağmen, mülkiyet hakkı vermediğinden yapı üzerinden detaylı işlem yapılabilmesi için mülkiyet alınması gerekir.

Kat Mülkiyeti Nedir?

Bir arsa üzerine bina inşa edilmesi durumunda yapı tamamıyla arsa sahibine ait olur. Yapının daire, dükkan veya mağaza gibi farklı bölümleri üzerinde hukuki işlem yapılabilmesi için, binanın kat mülkiyeti kanununa uygun şekilde bölümlendirilmesi gerekir. Bahçe ve merdivenler gibi ortak yerlerin yanı sıra daire ve dükkan gibi bağımsız bölümlerin de belirlenmesi şarttır.
Yapıya ait bağımsız bölümlerin ayrı şekilde tapulandırılması durumu kat mülkiyeti olarak adlandırılır. Bu sayede yapıdaki tüm bağımsız bölümler diğer maliklerden bağımsız olarak satılabilir, ipotek ettirilebilir ya da devredilebilir. Kat mülkiyeti rejiminde her kat maliki, arsa üzerinde de arsa payına sahip olarak, yönetimde söz sahibi olur. 

Bu yazı ilginizi çekebilir

Tapular Arasındaki Fark Nedir?

Kat irtifakı ve kat mülkiyeti söz konusu olduğunda her iki durumda da yapı üzerinde hak sahibi olan kişilerin elinde tapu bulunur. Ancak bu tapular aynı değildir ve aynı şekilde işlem yapılamaz. Tapuda kat irtifakı yazılması durumunda bu, tamamlanmamış bir yapı üzerinde mülkiyet hakkınız olduğunu gösterir. Kat mülkiyeti ise tamamlanmış ve iskan belgesi alınmış yapılardaki hakkınızı belirtir. Bu durumda kat malikleri kendi bağımsız bölümleri üzerinde her türlü hukuki hakka sahiptir.

Kat İrtifakından Kat Mülkiyetine Geçiş

Kat irtifakından kat mülkiyetine geçiş için öncelikle yapılması gereken işlemler şu şekildedir:

  • Kat mülkiyeti alınacak yapıda iskan belgesi alınmış olmalıdır. 
  • Her bağımsız bölüm sahibinin ayrı ayrı kat mülkiyetine geçiş yapması mümkün değildir. Bu nedenle yapının tamamı için kat mülkiyetine başvurulmalıdır. 
  • Başvuru öncesinde arsa paylarının hangi oranda hangi bağımsız bölüme ait olacağı hesaplanmalıdır. Aynı şekilde bağımsız bölümler, eklentiler ve ortak alanlar da belirlenmelidir. 
  • Ahşap gibi yapılarda kat mülkiyeti alınamayacağından, ana taşınmaz betonarme olmalıdır. 

Tüm adımlar tamamlandıktan ve yapı için iskan alındıktan sonra yetkili idare iskan da dahil olmak üzere yapının mimari projesi ve yönetim planını 60 gün içerisinde tapu dairesine göndermelidir. Başvuru yapıldıktan sonra işlem kendiliğinden tamamlanacaktır. Diğer yandan geçiş için arsa ya da kat irtifakı sahipleri de başvuru yapabilir.

Bunları da beğenebilirsin