Kat Maliki Nedir? Yükümlülükleri Nelerdir?

Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre, inşaatı tamamlanmış kullanıma hazır yapının bağımsız alanları üzerindeki hakka kat mülkiyeti, hak sahiplerine ise kat maliki denmektedir.

Malikler ana taşınmazın tüm bölümlerine, arsadaki payları oranınca malik olurlar. Farklı bir sözleşme bulunmadığı takdirde maliklerin ana yapının ortak kullanım alanları üzerindeki hakkı da arsa payları oranıncadır.

Kat Maliklerinin Yükümlülükleri Nelerdir?

Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre kat malikleri ortak alanlarında da kullanım hakkına sahiptir ve yükümlülükler söz konusu olduğunda bilinmesi gerekenler şu şekildedir:

  • Kat malikleri ana yapının bağımsız, ortak ve eklentilerini kullanırken kaidelere uymak, diğer kat maliklerinin hakkını gasp etmemek ve rahatsız etmemek durumundadır. Diğer malikler de aynı şekilde bu konuda yükümlüdür.
  • Söz konusu kat malikleri ana yapının bakımını yapmakla yükümlü oldukları gibi, yapıyı güzelleştirmek ve sağlamlığını korumakla da yükümlüdürler.
  • Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre kat maliklerinden herhangi biri tüm kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası bulunmadıkça ana yapının ortak alanlarında inşaat, onarım, badana ve boya yaptıramaz.
  • Malikler ana yapıdaki ortak alanlar dışında kendi bağımsız bölümünde de ana yapıya zarar verecek düzeyde onarım, tesis ve değişiklik yapamaz.
  • Malikler aralarında başka bir anlaşma olmadıkça bahçıvan / bekçi giderlerine, ana yapının sigorta primlerine ve bütün ortak alanların bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderlerine katkıda bulunmak zorundadır.
  • Aynı zamanda ortak alanlardaki tesislerin giderlerine de kendi arsa payları oranınca katılmakla yükümlüdürler.

Kat maliklerinin tüm yükümlüklerinin yanında, eğer sekiz ya da sekizden fazla bağımsız bölüme sahip bir ana gayrimenkullerde yılda en az bir kere, kat maliki kurul toplantısı yapılmalıdır.

Kurul toplantısında malikler belli kanun hükümlerine uygun şekilde ana gayrimenkul yönetimi amacı ile toplanır.

Bunları da beğenebilirsin