Kefalet Sigortası ve Genel Şartları

Özel sektörün kamu ihalesi süreçlerinde teminat ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için, 2014 yılında Hazine Müsteşarlığı tarafından genel şartlarının belirlenmiş olduğu kefalet sigortası, bankalar tarafından verilen teminat mektubu ile aynı işleve sahiptir. Özel sektördeki ihalelerin sonucunda sigortalının korunmasını ve borçlu olduğu kurumun zararının karşılanmasını sağlayan kefalet sigortası, işletmelerin tüm kamu ihalelerine katılımını kolaylaştırıyor.

Kefalet Sigortası Nedir?

Kefalet sigortası, Türkiye’deki yerleşik sigorta şirketleri tarafından sunulan bir ürün olmakla beraber, kamu ihalelerinde şirketler için bankalar tarafından düzenlenen teminat mektubu ile eşdeğerdedir. Aynı zamanda kefalet sigortası sayesinde sigorta şirketi, sigortalı kişinin kefili olarak da kabul edilir. Banka kredi limitlerini etkilemeyen sigorta, sigortalının kefalet ettiği taahhüdü yerine getirmemesi durumunda lehtarın zararını karşılar. Kefalet sigortası kapsamında işletmelere kefalet senedi de sunulur. Verilen senet tüm kamu kurumları tarafından kabul edildiğinden, işletmeler için avantaj sağlar.

Kefalet sigortası iş dünyasının birçok sektöründe kullanılır. Kefalet sigortası kapsamında sunulan kefalet senedinin en sık kullanıldığı sektörler arasında; inşaat, imalat, gıda, mühendislik, lojistik ve enerji sektörleri yer alır.

Kefalet Sigortası Kapsamı

Kefalet sigortası poliçesinde yer alan ana teminata göre; sigorta şirketi sigortalı kişiye kefil olarak sözleşmede yer alan lehdara teminat sağlayarak borçların ödenmesini sağlar. Bu durumda sigortalı işletmenin borç yükümlülüğünü yerine getirememesi riskine karşı koruma sunulur. Kefalet sigortasında yer alan teminat türleri ise şu şekildedir:

Avans Ödeme Teminatı: Bu teminatta herhangi bir ihale, mal, hizmet ticareti ya da proje karşılığında avans ödemesi alan tarafın taraflar arasında belirlenen şartlar kapsamında yükümlülüklerini yerine getirememesi ya da geri ödenmemesi durumunda koruma sağlanmış olur.

İmalat / Bakım / Onarım Teminatı: Makine üretimi, inşaat ya da mühendislik gibi sektörlerde, iş teslimi sonrasında yaşanabilecek herhangi bir işçilik kusuru nedeniyle oluşan zararlara karşı teminat sağlanır.

Emniyeti Suistimal Teminatı: Kefalet senedinde isimleri bulunan çalışanların sigortalı kişinin zarar görmesini sağlayacak hile, dolandırıcılık ya da zimmete para geçirmesi durumunda teminat sağlanır.

Gümrük ve Mahkeme Teminatı: Kamu kurumlarının (vergi dairesi, gümrük idaresi, mahkeme) lehdar olarak yer aldığı davalarda, gümrükleme işleminde yaşanan hatalar nedeniyle oluşabilecek kamu alacaklarının karşılanması için sağlanan teminattır.

İhaleye Katılım Teminatı:
Bu teminat sigorta ettiren kurumun ihale öncesinde ihaleden çekilmesi ya da ihaleyi kazanması durumunda sözleşme imzalamaması gibi risklere karşı koruma sunar.

Sözleşme Teminatı: Sözleşmede yer alan yükümlülükleri yerine getiremeyen borçluya karşı koruma sunan teminattır.

Kefalet Sigortası Başvurusu

Kefalet sigortasından faydalanmak için öncelikle bu hizmeti sunan bir sigorta şirketi ile irtibata geçmeniz gerekiyor. Başvuru esnasında sigorta şirketi tarafından istenen belgelerin de sunulması gereklidir. Bu belgeler arasında bilanço ya da gelir tablosu gibi şirketlerin mali kayıtları yer alır. Tüm gerekleri yerine getirdikten sonra başvurunuz finansal riskler göz önüne alınarak incelenecek, gerekli poliçe ve sözleşmeler düzenlenecektir. Kefalet sigortası sonrasında kefalet senedi düzenlenmesini istiyorsanız gireceğiniz ihaleyle alakalı bilgileri ve ne kadar teminat istediğinizi belirtmeniz gerekiyor. Sigorta şirketi kefalet senedinin hangi şartlar altında verilebileceği paylaşılacak, sizin onay vermeniz durumunda işlem tamamlanacaktır. Kefalet sigortasının maliyeti değişmekle beraber, kefalet senedi düzenlenirken sizden alınan primler, finansal analiz, ipotek ve rehin gibi durumlar maliyete etki etmektedir.

Bunları da beğenebilirsin