Kira Gelir Muafiyeti

Konut kiralarından gelir kazanan kişilerin her yıl belirlenen tutarlarda vergi ödemesi yapması gerekiyor. Konutu olan kişiler için bu tutar her yıl belirli oranlara göre belirleniyor ve değişiyor. Gelir İdare Başkanlığı tarafından belirlenen vergi tutarlarında indirim yapılabildiği gibi, kira geliri elde edilen yılın vergi ödemeleri bir sonraki yıl için belirlenen tarih aralığında gerçekleşiyor. Ancak bazı durumlarda kira geliri elde etmiş olsanız bile muafiyetten yararlanmanız mümkündür. Kira gelir muafiyeti olarak bilinen bu durumla konut sahiplerinin belirli bir gelir etmemesi durumunda ödeme yapmasının önüne geçiliyor.

Kira Gelir Muafiyeti Nedir?

Kira gelir muafiyeti ya da kira gelirinde istisna uygulaması, konut kira geliri bulunan kişilerin yıllık olarak belirlenen istisna tutarının altında kalması durumunda uygulanıyor. Böylelikle kira geliri belirlenen istisna tutarının altında kalan konut sahiplerinin beyanname vermesine ve vergi dairesine giderek mükellefiyet kaydı açtırmasına gerek kalmıyor. Konut sahiplerinin yıllık belirlenen tutar kadar gelir elde etmemesi durumunda vergi ödemesi yapması da gerekmediğinden, büyük bir kolaylık sağlanmış oluyor. Diğer yandan belirlenen istisna tutarının üzerinde kira geliri elde edilen kişiler için istisna tutarı yıllık gelirden düşülerek gerekli vergilendirme yapılıyor.

Kira gelir muafiyeti sadece konut olarak kiraya verilen meskenlere uygulanan bir istisna olarak dikkat çekiyor. Eğer konut ya da işyeri gibi gayrimenkullerden aynı anda kira geliri alıyorsanız düzenlenen beyanda istisna sadece konut kira geliri için uygulanıyor. Diğer yandan birden fazla konuttan kira geliri elde edilmesi durumunda ise istisna kira gelirlerinin toplamına bir defalığa mahsus olmak üzere uygulanıyor. Eğer konuta birden fazla kişi ortaksa kira gelir muafiyeti her bir ortak için ayrı ayrı uygulanıyor. Aynı zamanda eğer kira geliri elde eden kişi 1 yıldan fazla olacak şekilde kira tutarını peşin almışsa, kira gelir vergisini toplu bir şekilde ödemiyor. Örneğin 3 yıllık kira ödemesini peşin alan kişinin her yıl için ayrı vergi ödemesi gerekiyor.

2020 Kira Gelir Vergisi Ne Kadar?

Kira gelir vergisi söz konusu olduğunda Gelir Vergisi Kanununun 103. Maddesi gereğince belirlenmiş tarife uygulanıyor ve konut sahibinin yıllık kira geliri baz alınıyor. Buna göre kira geliri elde eden kişilerin vergi tutarını hesaplamadan önce, yıllık belirlenen istisna tutarını elde edilen kira gelirinden çıkarması gerekiyor. Sonrasında ise kalan kısımdan yapılan giderlerin çıkarılarak matrahtan düşülmesiyle gelir vergisi hesaplanıyor. Aynı zamanda kira gelirinde yıllık beyanname verildiği için damga vergisinin de ödenmesi gerekiyor. Buna göre 2020 yılı için belirlenen vergi dilimleri belirli tutar aralıklarına bağlı olarak %40 oranına kadar çıkabiliyor. Kira gelir vergileri 2 taksitle ödenebileceği gibi, vergi indirimi de yapılabiliyor.

Konut Kiralarında İstisna

Konut kiralarında istisna tutarı her yıl Gelir Vergisi Kanunu gereğince belirlenerek açıklanıyor. Her sene değişen istisna tutarlarının kira geliri elde eden kişiler tarafından takip edilmesi gerekiyor. 2020 yılında kira geliri istisna tutarı 6.600 TL olarak belirlenmiş olup, konut sahipleri bu tutarının altında kalırsa kira gelir muafiyetinden yararlanabiliyor. Bu tutarın altında kalan kira gelirlerinde beyan gerekmese de, konut sahiplerinin eksik beyan vermesi durumunda belirlenen cezai ücreti ödemesi gerekiyor. 6.600 TL’yi aşan konut ya da işyeri gayrimenkullerin kira gelirlerinin beraber beyan edilmesi isteniyor ve ödenecek vergi de buna göre hesaplanıyor.
Kira gelir muafiyeti söz konusu olduğunda konutunuzu kiraya verdiğiniz yılda elde edilen gelir göz önüne alınıyor. Aynı zamanda her sene değişen istisna tutarı nedeniyle, kira geliri elde eden kişilerin bu duruma dikkat ederek vergi ödemelerini buna göre yapması gerekiyor.

Bunları da beğenebilirsin