Kısmi Hasar ve Gerçekleşen Hasar Nedir?

Sigorta terimleri, sigorta sözleşmelerinin hazırlanması, anlaşılması ve uygulanması açısından oldukça önemlidir. Doğru bir şekilde anlaşılması ve uygulanması, sigorta sözleşmelerindeki risklerin azaltılmasına yardımcı olur. Çoğu zaman araç sigortası yaptırırken birçok konuda kafa karışıklığı yaşanabilmektedir. Kısmi hasar ve gerçekleşen hasar da bunlardan biridir.

Kısmi Hasar Nedir ve Nasıl Belirlenir?

Sigorta poliçelerinde yer alan hasar kavramı, sigortalının karşılaştığı risklerin finansal sonuçlarına karşı korunmasını sağlar. Sigortalının hasar durumunda sigorta şirketinden alacağı tazminat, sigorta poliçesi kapsamındaki hasarların belirlenmesi ve tazminatın hesaplanması sürecine göre belirlenir. Kısmi hasar ise, sigorta kapsamı dahilinde olan bir aracın, maddi hasara uğraması ancak tamamen kullanılmaz hale gelmemesi durumudur. Yani araç, hasar görmüş olsa da, tamir edilerek tekrar kullanıma uygun hale getirilebilir. Kısmi hasarın belirlenmesi için sigorta şirketleri aracın hasar gören bölümlerini değerlendirir ve hasar oranı poliçe limitlerine göre belirlenir.

Kısmi hasar durumunda, aracın tamirat masrafları poliçe limitlerini aşarsa, bu durumda hasar tamiratı için ek ödemeler yapmanız gerekebilir. Ayrıca, bazı sigorta şirketleri kısmi hasar durumunda aracın değer kaybını da hesaplamaktadır. Bu durumda, aracın hasar öncesi ve hasar sonrası piyasa değerleri karşılaştırılarak aradaki fark tespit edilir ve sigorta şirketi tarafından tazmin edilir.

Gerçekleşen Hasar Nedir ve Nasıl Belirlenir?

Sigortada gerçekleşen hasar, sigortalı riskin poliçede belirtilen teminatlar kapsamında bir zararla karşılaşması sonucunda ortaya çıkan maddi kayıptır. Sigortacılık sektöründe, hasarın gerçekleşmesi ile birlikte sigortalıya ödenecek tutar, hasar tazminatı olarak adlandırılır.

Bu yazı ilginizi çekebilir

Hasarın gerçekleşmesi durumunda, sigortalı hasarın niteliği ve büyüklüğü hakkında sigorta şirketine bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Sigorta şirketi, hasarın gerçekleştiği yerde bir inceleme yaparak hasarın türü, büyüklüğü ve tazminat tutarını belirlemeye çalışır. Bu aşamada, hasarın gerçekleştiği yerdeki mevcut kanıtlar, poliçede yer alan teminatlar ve diğer şartlar göz önünde bulundurulur.

Kısmi ve Gerçekleşen Hasar Süreci ve Aşamaları Nelerdir?

Sigortada hasar süreci, sigortalının poliçede belirtilen teminatlar çerçevesinde meydana gelen hasar durumunda takip etmesi gereken aşamaları içermektedir. Hasar süreci, hasarın bildirilmesiyle başlar ve tazminat ödemesine kadar devam eder. Sigortada hasar süreci, kısmi hasar ve gerçekleşen hasar olarak iki farklı şekilde gerçekleşebilir.

Kısmi hasar, poliçede belirtilen teminatlar kapsamında meydana gelen, ancak hasar miktarının poliçede belirtilen teminat miktarından daha düşük olduğu hasarlardır. Kısmi hasar durumunda sigortalı, hasarı derhal sigorta şirketine bildirmeli ve gerekli belgeleri temin etmelidir. Sigorta şirketi, bildirilen hasarın poliçede belirtilen teminatlar kapsamında olup olmadığını ve hasarın miktarını belirlemek için bir uzman görevlendirebilir. Kısmi hasar durumunda sigortalı, hasar bedelinin poliçede belirtilen teminat miktarından düşük olduğu için sadece hasarın geri kalan kısmını ödemekle yükümlü olacaktır.

Gerçekleşen hasar, poliçede belirtilen teminatlar kapsamında meydana gelen ve hasar miktarının poliçede belirtilen teminat miktarından yüksek olduğu hasarlardır. Gerçekleşen hasar durumunda sigortalı, hasarı derhal sigorta şirketine bildirmeli ve gerekli belgeleri temin etmelidir. Sigorta şirketi, hasarın poliçede belirtilen teminatlar kapsamında olup olmadığını ve hasarın miktarını belirlemek için bir uzman görevlendirecektir. Sigorta şirketi, gerçekleşen hasarın tazminatını ödeyebilmek için hasarın gerçekleştiği yerde keşif yapabilir.

Hasar sürecinde, sigortalıya hasarın tazmini için gereken belgelerin toplanması, sigorta şirketi ile yazışmaların yapılması ve hasarın keşfi gibi birçok aşama yer alır. Sigortalının bu aşamalarda titizlikle hareket etmesi ve gerekli belgeleri zamanında temin etmesi, hasarın hızlı bir şekilde çözüme kavuşmasını sağlayacaktır.

Bunları da beğenebilirsin