Konkordato Nedir?

İflas anlaşması olarak da bilinen konkordato aslında İtalyanca “concordato” kelimesinden dilimize geçmiştir. Kısaca iflasın ertelenmesi ve kurumun kaldırılması ile açılacak boşluğun doldurulması için geliştirilmiş olan anlaşma, genellikle şirketlerin borçlarını yeniden yapılandırmak için tercih ettiği bir yöntemdir. 

Konkordato hukuki bir yöntemdir ve hem borçlu hem de alacaklının menfaatleri korunmuş olur. Bu sayede borçlu iflastan kurtulmak için alacaklılarla hukuki olarak anlaşır ve borçlarını yapılandırır. Borcunun vadesi geldiği halde ödeyemeyen ya da vadesinde ödeyememe riski bulunan borçlu, konkordato sayesinde alacaklı ile anlaşır veya borçlarında indirim yapılır ya da fazladan vade verilir. 

Konkordato Süresi Ne Kadar?

Yasalara göre ilgili belgelerin sunulması için mahkeme tarafından 3 ay geçici mühlet verilmektedir. Ancak talep edilmesi durumunda geçici süre 2 ay daha uzatılabilir ve toplamda 5 aya çıkarılabilir. Mahkeme bu süre zarfında kesin mühlet için karar verecektir. Kesin mühlet için karar verilmesi mahkeme tarafından atanan komiser raporuna bağlıdır. Eğer mahkeme konkordato ile başarıya ulaşılacağına karar verirse 1 yıllık kesin mühlet verir. Ancak bu süre de talep edilmesi halinde 6 ay daha uzatılabilir. Mümkün olan tüm sürelerin kullanılması ile borçlu için konkordato süresi en fazla 23 ay olabilir.

İflasın Ertelenmesi ve Konkordato Arasındaki Farklar

Çoğu zaman 2018 yılında kaldırılmış olan iflasın ertelenmesi kurumu ile karıştırılan konkordato, daha işlevsel çözümler sunduğundan birçok farklı noktada iflasın ertelenmesi kurumundan ayrılmaktadır. 

İflasın ertelenmesi 5 yıla kadar sürebilirken konkordato maksimum 23 ay sürede sonuç verir. 

Konkordatoya şahıs ve kooperatifler başvurabilirken iflas ertelemeye yalnızca anonim şirketler başvurabilir. 

İflasın ertelenmesi kurumunun aksine konkordato sürecinde herhangi bir faiz işlemez.

Konkordato Başvurusunda Bulunan Şirket Mallarını Satabilir Mi?

Konkordatoya başvuruda bulunan borçlu hakkında verilecek olan geçici ya da kesin mühlet işlem yapılma imkanını kısıtlar. Bu sürenin ilanından itibaren borçlu olan şirket taşınmazlarını satamadığı gibi mallarını rehin de veremez. 

 

Bunları da beğenebilirsin