Kredi Hayat Sigortası’ndan Cayma Hakkı olayının kolayı Nedir?

Kredi Hayat Sigortası, vefat veya seçime göre maluliyet durumlarında kredi borcunun ödemesini güvence altına alan hayat sigortası ürünüdür. Kredi hayat sigortasında ana teminat olarak poliçede yer alan vefat teminatı, kredi borç yükümlülüğü bulunan kişiyi değil yakınları güvence altına alır. Maluliyet teminatı ise sigortalının kaza sonucu tam ve daimi malul kalması halinde, genel şartlar ve poliçe özel şartları doğrultusunda, poliçede belirtilen teminat tutarı, var ise yasal kesintiler yapılarak poliçede/sözleşmede belirtilen Dain-i Mürtehin’e yani kredi aldığınız finans kuruluşuna ödenmesini sağlar.

Kredi Hayat Sigortası’nı istediğiniz sigorta şirketi veya acentesinden almakta özgürsünüz!

Kredi veren kuruluşlar süreci pratik bir şekilde anlaşmalı sigorta şirketiyle çözüyor gibi görünse de gerçekten ödemeniz gerekenden çok daha yüksek primler ile karşılaşabilirsiniz. olayınkolayı.com doğru ve hızlı fiyatlama için günün her saatinde ulaşılabilir.

olayınkolayı sektör ortalamasına göre %40’a varan avantaj sağlar!

Teklif almak için hemen tıklayın.

İptal Süreci Nasıl İşler?

  • Kredi aldığınız finans kuruluşuna mevcut kredi hayat sigortanızı iptal etmek istediğinize dair bir dilekçe yazmanız ve imzalı olarak iletmeniz gerekir.
  • Tercih ettiğiniz sigorta şirketinden aldığınız teklifi ve poliçenin özelliklerini kredi kullandığınız kuruluşa iletmeniz bu aşamada size büyük kolaylık sağlar. Bu şekilde finans kuruluşu da borcun güvence altında olduğundan emin olabilecektir. (olayinkolayi.com, asistanlık hizmetleri ile müşterileri adına bu işlemi hızlıca sağlayabilmektedir.)
  • Finans Kuruluşu bu işlemi yapmak konusunda emin olamıyorsa; Hazine Müsteşarlığı’nın 27113 numaralı Bireysel Kredilerle İlgili Sigortacılık Yönetmeliği’ndeki “İyi niyet” maddesini hatırlatın. Aşağıdaki yönetmelik maddesi, aynı yönetmeliğin ilgili maddesinde 29 Aralık 2021 tarihinde yapılan değişiklik ve ekleme sonrası güncel halidir.

MADDE 5 – “(1) Kredi kullananın yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla açık talebi olmaksızın kredi ile ilgili sigorta yaptırılamaz. Kredi kullananın sigorta şirketini seçme hakkı sınırlandırılamaz. Krediyle bağlantılı sigortalarda; kredi kullananın sigorta yaptırmak istemesi hâlinde, istediği sigorta şirketinden sağladığı, kredi tutarı ve süresiyle uyumlu ve dain-i mürtehini kredi kuruluşu olan sigorta poliçesi kredi kuruluşu tarafından kabul edilmek zorundadır. Sigorta sözleşmesine veya kredi sözleşmesine sigortanın belirli bir sigorta şirketine yaptırılmasına ilişkin konan her türlü şart hükümsüzdür.” Yönetmeliğin tamamını incelemek için lütfen tıklayın.

29 Aralık 2021 tarihinde üzerinde değişiklik yapılan güncel Yönetmelik ile tüketicilerin haklarını korumak konusunda önemli bir adım daha atılmış oluyor.

Kredi çekerken birçok masrafla karşılaşacaksınız ve bu masraflar kredi işlemlerinin sonlanmasıyla da bitmeyecek maalesef. Örnek olarak Taşıt Kredisi kullandıysanız aracınızın kaskosu ve trafik sigortası da birer masraf kalemi olarak karşınıza çıkacaktır. Kredi Hayat Sigortası’nda neredeyse yarı yarıya avantaj sağlayarak diğer masraflarınızı alacağınız iade ücretiyle kolaylıkla karşılayabilirsiniz!

Kredi Hayat Sigortası İadesi Nasıl Alınır?

Kredi borçlarını ödeyen ve hayat sigortası iadesi almak isteyen müşteriler dilekçe ile geri ödeme alabilmektedir. Yasal süreleri içinde hayat sigortası prim iadeleri hesabınıza yatırılır. Nadir de olsa finans kuruşu ile uzlaşma tüketici hakem heyetlerine yolu ile olabilir. Kaymakamlık binalarında yer alan tüketici hakem heyetlerinin kararları bağlayıcıdır ve genellikle 3 ay içinde karara varmaktadır.

Her yıl sigorta primlerinin geri alınabilmesi için gerekli tarihler, o yılı ilgilendiren kanunun Resmi Gazete’de yayınlanması ile duyurulur. Bu tarihler arasında müşterilerin sorgulama yapabilmesi mümkündür.

Aynı zamanda sigorta şirketleri başvuru yapılması için 30 gün ek süre tanımaktadır.

İade ile ilgili detaylar için sigorta şirketinden yardım alınabilirken, bankaların web sitelerinden de ilgili konuya ulaşmak mümkündür.

Kredi Hayat Sigortası iptalinde kullanabileceğiniz dilekçe örneği:

İSTANBUL,

…/../2021

Sayın Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu Başkanlığına;

 

Konu              :           ………… Bankası ………… Şubesi’nden Satın Almış Olduğum Kredi Hayat Sigorta Poliçemin İlgili Mevzuatta Belirtilen Süresi İçinde Cayma İşleminin Yerine Getirilmemesi ve İlgili Talebin Mevzuata Uygun Şekilde Yerine Getirilmesi Hususunun Bilgilerinize Arz Edilmesidir.

 

İlgi                  :           ……….. Numaralı Kredi Hayat Sigorta Poliçesi

 

Sayın Yetkili,

 

  1. ………… Bankası ………… Şubesi’nden kullanmış olduğum kredi nedeniyle tarafıma yukarıda ilgi’de kayıtlı kredi hayat sigorta poliçesi yapılmıştır.

 

  1. “Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliği”nin 11.maddesi uyarınca, AEGON Emeklilik ve Hayat Sigorta A.Ş.’de usulüne ve ilgili mevzuata uygun olarak yaptırmış olduğum bir kredi hayat sigorta poliçesini mevcuttur. İşbu bahsi geçen hayat sigortası poliçesi ve mevzuat hükmüne istinaden ………… Bankası ………… Şubesi’nin yapmış olduğu poliçemden cayma hakkımın kullanımı ve/veya AEGON Emeklilik ve Hayat Sigorta A.Ş.’den yaptırdığım poliçemin kabulünü talep ettim. Ancak ilgili talep herhangi bir hukuki dayanak gösterilmeksizin kabul edilmedi ve/veya hatta ilgili işlemin engellenmesi adına kullanmış olduğum poliçemdeki faiz tutarının arttırılması yöntemine başvuruldu.

 

  1. Tüm bu açıklamalar çerçevesince, yukarıdaki mevzuat hükmü gereğince, ilgili banka şubesi tarafından yapılmış olan kredi hayat sigorta poliçesinin mevzuatta belirtilen süresi içinde iptalini, ödemiş olduğum primlerin tarafıma iadesini ve/veya AEGON Emeklilik ve Hayat Sigorta A.Ş.’de usulüne ve ilgili mevzuata uygun olarak yaptırmış olduğum poliçenin banka şubesi tarafından kabulü hususlarını bilgilerinize arz ve talep ederim.

 

Saygılarımla,

 

Bu bölüme Kredi Kullanan Kişinin Adı Soyadı yazılacaktır.

Bu bölüme Kredi Kullanan Kişinin TC Kimlik Numarası yazılacaktır.

 

İmza:

 

olayınkolayı’ndan %40’a varan avantajlı Kredi Hayat Sigortası teklifi almak için tıklayın!

Bunları da beğenebilirsin