Miras Kalan Evin Satışı Nasıl Yapılır?

Miras kelimesi çoğu kişinin aklında sadece ölen kişinin sahip olduğu varlıkların varislere geçmesi olarak bir anlam uyandırsa da, aslında miras tüm borç ve alacakların yanı sıra, vefat eden kişinin sahip olduğu hakların da varisleri geçmesi anlamına gelir. Kişi vasiyetname düzenleyerek bir varis atamadıysa, miras kan bağı bulunan eş, kardeş ya da çocuklara bölünmektedir. Miras konusunda en çok kafa karıştıran ve genellikle anlaşmazlık çıkan konu ise, gayrimenkullerdir. Miras kalan evin satışının nasıl yapılacağını bir çok kişi tarafından merak edildiği için bu yazımızda bu konuyla alakalı tüm detayları paylaşacağız.

Miras Kalan Gayrimenkulün Satışı İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Gayrimenkulün miras kalması durumunda satışının yapılması için, öncelikle miras intikalinin yapılması şarttır. Miras kalan mülk, borç ya da alacakların vasilere geçmesi işlemi olarak da bilinen miras intikali sonrasında, evin satışı gerçekleştirilebilir. Ancak öncelikle miras intikali sonrasında noterden ya da Sulh Hukuk Mahkemesinden veraset belgesinin alınması gerekmektedir. Kişinin varis olduğunu gösteren veraset belgesi ile gayrimenkul üzerinde hak talep etmek için tapu müdürlüğüne başvurulması ile süreç tamamlanır. Ancak tapu müdürlüğü başvurusu esnasında bazı belgelerin hazır bulundurulması gerekmektedir ve bu belgeler şöyledir:

  • Varise ait nüfus cüzdanı
  • 1 adet vesikalık fotoğraf
  • Miras kalan gayrimenkulün tapu senedi
  • Gayrimenkul konut statüsünde ise DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) belgesi
  • Veraset belgesi ya da varislerin temsilcisi varsa vekaletname

İstenen belgeler ile başvuru yapıldıktan sonra, eğer miras kalan ev üzerinde tek hak sahibi varsa satış işlemi gerçekleştirilebilir. Birden fazla varis olması durumunda evin satılabilmesi için tüm hak sahiplerinin görüş birliğine varmış olması gerekmektedir. 

Hak Sahiplerinin Anlaşamadığı Durumlarda Ev Nasıl Satılır?

Miras kalan evin tek bir varisi varsa satış ya da üzerine alma işlemleri sırasında kişi kendi istediği gibi hareket edebilir. Ancak miras üzerinde birden fazla hak sahibi varsa ve bu kişiler aralarında anlaşamıyorsa, yapılacak tek şey taşınmazın aralarında pay edilmesini istemektir. Mirasın Paylaşılması davası olarak bilinen bu pay edilme sürecinde hak sahiplerinin payları belirlenir ve herkes gayrimenkul üzerinde eşit pay sahibi olur. Hak sahipleri satış konusunda anlaşamazsa, izale-i şüyu olarak bilinen ortaklığın giderilmesi davası açılması gerekmektedir. Bu dava sonucunda miras kalan ev icra dairesi aracılığı ile açık artırma usulüne göre satılmaktadır. Satıştan elde edilen para da, hak sahiplerine eşit olarak bölüştürülür. 

Miras kalan evin birden fazla hak sahibi varsa, satış işlemi sırasında birçok problem çıkabilmektedir. Bunu önlemenin en basit yolu ise, mirası bırakacak olan kişinin vasiyetname hazırlayarak hak sahipleri arasında bölüştürme yapmasıdır. 

Miras Kalan Evi Üzerine Alma Süreçleri

Miras kalan evi satmak istemiyorsanız ve üzerinize almayı düşünüyorsanız izlenmesi gereken bazı adımlar vardır. Miras kalan gayrimenkulü üzerinize almak için tapu müdürlüğüne başvuru yapmanız ve şu belgeleri hazır bulundurmanız gerekmektedir; 

  • Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) poliçesi
  • Nüfus cüzdanı
  • Veraset vergisi dekontu (ilgili vergi dairesinden alınmalı)
  • İntikal vergisi dekontu
  • Mirasçılık belgesi

Yukarıdaki belgelerle tapu müdürlüğüne başvuru yaptığınızda, devir işlemleri yapılır ve miras kalan evi üzerinize almış olursunuz. Diğer yandan eğer gayrimenkul üzerinde birden fazla hak sahibi varsa, evle ilgili ne şekidle hareket edileceği konusunda anlaşmaya varılmış olması gerekmektedir.

Bunları da beğenebilirsin