Müteselsil Nedir?

Dizüstü bilgisayara bakan erkek ve dosya inceleyen bir kadın

Hukuk ve özellikle ticaret alanında sıkça duyulan müteselsil terimi ile alakalı birçok soru ortaya atılmaktadır. Bir borcun ödenmesi ile alakalı sorumluluklar hakkında detay veren müteselsil borçlu ya da sorumlu çoğu kişi tarafından yanlış anlaşılabilmektedir. Yazımızda müteselsil nedir ve müteselsil sorumlu ne demek sorularının cevaplarını arayacağız.

Müteselsil Ne Demek?

Dilimize Arapça’dan geçmiş bir kelime olan “müteselsil”; “zincirleme” ya da “birbirini takip eden” anlamlarına gelmektedir. Müteselsil sorumluluk ise, hukuki bir terim olmakla beraber bir risk ya da borcun tümünün zincirleme borç ilişkisi ile tanımlanması durumudur. Müteselsil sorumluluk ile borçlar güvence altına alındığından önemli bir yeri olduğu söylenebilir. 

Müteselsil Sorumluluk Nedir?

Zincirleme borç sorumluluğu olarak da tanımlanabilen “müteselsil sorumluluk”, bir zararın ya da borcun birden fazla kişinin sorumluluğunda iken, borçlu kişilerden birinin borcun kendine düşen payını ödemek yerine borcun tümünü ödemekle yükümlü olması durumudur. Bu durumda borcun bir kısmını değil tamamını ödemekle yükümlü olan kişi müteselsil sorumlu ya da müteselsil borçlu olarak anılmaktadır. 

Borcun tahsilatı için birden fazla müteselsil sorumlu mevcutsa, alacaklı kişi borcun tamamını ödeyecek olan müteselsil borçlu kişiyi seçme hakkına sahiptir. 

Müteselsil Sorumluluk Hangi Durumlarda Ortaya Çıkar?

Müteselsil sorumluluk doğuran bazı sebepler vardır ve bunlar şu şekildedir; 

Aynı Sebepten Doğan Müteselsil Sorumluluk: Birden fazla kişinin aynı zarara beraber sebep olmaları ve aynı sebepten doğması ile ortaya çıkan müteselsil sorumluluktur. Bu durumda bahsi geçen sebep, kusur ya da sözleşmeden kaynaklı olabilmektedir. 

Çeşitli Sebeplerden Doğan Müteselsil Sorumluluk: Aynı kusur nedeniyle ortaya çıkan farklı sorumlulukların zincirleme bir şekilde diğer yükümlülükleri etkileyebildiği durumlarda çeşitli sebeplerden doğan müteselsil sorumluluk meydana gelmiş olur. 

Bunları da beğenebilirsin