Özel Sağlık Sigortası Türleri Nelerdir?

Devlete bağlı olan kurum ve kuruluşlarca yapılan sağlık sigortaları, kısmi olarak sağlık hizmetlerine destek sunsa da, tamamını karşılamamakta ve yetersiz kalabilmektedir. Bunun için özel sigorta şirketlerinden yapılan sağlık sigortaları ile sağlık hizmeti alma koşulları iyileştirilebilir. Özel sağlık sigortaları ile satın aldığınız poliçenin kapsamına göre genel tedavi masraflarınızı karşılayabilirsiniz. Bununla birlikte tehlikeli hastalık, kanser gibi hayatı zorlaştıran, ağır süreçler ve yüksek masraflar ile tedavisi yapılan hastalıklara karşı da güvence edinebilirsiniz.

Başlıca yaptırılabileceğiniz özel sağlık sigortaları ise şu şekildedir:

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı sağlık sigortası, SGK’lı olan kişilerin ek olarak yaptırabileceği sağlık sigortası türüdür. Tamamlayıcı sağlık sigortasının temel amacı, özel sağlık hizmetlerinde SGK’lı kişilerin sorumluluğunda olan masrafları karşılayarak, sigortalının daha iyi bir sağlık hizmeti almasını sağlamaktır.

Tamamlayıcı sağlık sigortaları, poliçede belirtilen limit dahilinde, ayakta tedavi ve yatarak tedavi masraflarını karşılayarak sigortalı kişilerin hayatını kolaylaştırmaktadır.

Tamamlayıcı sağlık sigortaları rutin tetkik, tahlil ve tedaviler, fizyoterapi, radyoterapi, diyaliz, ameliyat gibi birçok tedavi masrafını karşılamaktadır. Bu yönüyle en kapsamlı sigorta türlerinden biridir.

Tehlikeli Hastalıklar için Sağlık Sigortası

Kanser dahil olmak üzere birçok tehlikeli hastalığa karşı güvence sağlayan sigorta türüdür. Tehlikeli hastalıklar için yaptıracağınız sigortalar ile kalp krizi, inme, kafa travması, kalp kapağı cerrahisi, beyin tümörü, koma, böbrek yetmezliği vb. gibi birçok hastalık riskine karşı güvence altında olabilirsiniz.
Ağır tedavi şartları olan, ameliyat ve operasyonlarla uzun tedavi süreçleri olan, işsizlik ve ekonomik zorluk gibi getirileri olan tehlikeli hastalıklara karşı yaptıracağınız sigortalar sizi ve ailenizi ekonomik olarak rahat ettirebilir. Bununla birlikte tedavi süreçlerinizde stres ve kaygıyı azaltarak durumunuzdaki iyileşmeleri hızlandırabilir.

Tehlikeli hastalıklar için yaptıracağınız sağlık sigortaları, aynı zamanda tazminat imkanı da sunmaktadır.
Bu sigorta türü tedavi, evde bakım hizmeti gibi ödenekleri sunarken, sigortalının ölümü sonucu ailesine tazminat da ödenebilmektedir. Tedavi sonucu maluliyet ve iş göremezlik halinde sigortalının kendisine de tazminat ödenebilmektedir.

Bu teminatlar sigorta şirketi ve sözleşmesi yapılan poliçeye göre değişkenlik gösterebilmektedir.
Tehlikeli hastalıklar için yapılan sağlık sigortaları, çoğunlukla yıllık poliçeler ile düzenlenmekte, prim ödemeleri kişinin yaş, cinsiyet gibi özelliklerine göre değişkenlik göstermektedir.

Tehlikeli hastalıklara karşı güvence oluşturmak amacıyla hazırlanan sigortalar; hem bireysel, hem de aile fertlerini kapsayacak şekilde yapılabilmektedir.

Kansere Karşı Özel Sağlık Sigortası

Kansere karşı yaptırılan özel sağlık sigortaları, sigortalı kişinin sigorta süresi dahilinde kansere yakalanması halinde, sigortalının tedavi masraflarını karşılamak üzere hazırlanmıştır. Günden güne artan kanser oranı ve endüstriyle birlikte artan kansere yakalanma riskine karşı oluşturulabilecek bir güvence olan bu sigortalar, iyileşme sürecini maddi ve manevi olarak kolaylaştırmaktadır.
Kanser için yaptırdığınız sigortalarda teminat tutarına, tazminat haline, yaşınıza ve cinsiyetinize göre prim ödemeleri belirlenmektedir.

Bu sigorta türü genel olarak sigortalının kanser tedavisindeki masraflarına odaklansa da; poliçe özelinde vefat tazminatı, maluliyet tazminatı gibi güvenceler verilebilmektedir.

Kansere karşı güvence sunan sigortalar; hem bireysel, hem de aile fertlerini de kapsayacak şekilde yapılabilmektedir.

Bunları da beğenebilirsin