Özel Sağlık Sigortası ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Arasındaki Farklar?

Kişinin kazalar, hastalıklar gibi durumlar nedeniyle oluşabilecek çeşitli sağlık giderlerinin karşılanması için hazırlanan sigortaya özel sağlık sigortası adı verilir. Sigorta için limitler belirlenir ve poliçede belirtilen muhtemel risklere karşı, sigortalanan şahıs güvenceye alınmış olur. Poliçedeki ciddi unsurlardan biri genel ve özel şartlardır. Kişiye hangi poliçe uygunsa o poliçe seçilmelidir.
Bu sigortayı yaptıran kişiler, istedikleri sağlık kurumunda istedikleri doktora tedavi olabilirler. Sigortayı yapan şirket, poliçede belirlenen kapsamda sigortalının tedavi masraflarını karşılamayı taahhüt eder. Özel şartlar kısmında belirtildiği takdirde yurt dışında da sigortanın geçerli olması mümkündür. Sadece yurt içi kapsamlı olması da tercih edilebilir.

Özel Sağlık Sigortası Nedir?

Özel Sağlık Sigortası’nda sağlık giderlerinizin tamamı veya bir kısmı teminatlar kapsamında karşılanır. Teminat hesaplanırken sigortalı kişinin cinsiyeti, yaşı gibi unsurları dikkate alınır.
Sigorta, tedavi masraflarının %70’ini karşılıyorsa 1000 TL’lik bir masraf için yalnızca 200 TL ödersiniz. Tamamını karşılıyorsa hiçbir ücret ödemezsiniz.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

SGK’lıların daha kapsamlı ve daha uygun fiyatlarla sağlık hizmetlerinden faydalanabilmeleri için oluşturulan bir sağlık sigortasıdır. SGK tarafından karşılanmayan tedavi giderleri, tamamlayıcı sağlık sigortası sayesinde karşılanabiliyor. Devletin desteklediği bir sigorta çeşididir. Bir özel bir sağlık kuruluşundaki tedavi masraflarınızın sigorta şirketince karşılanabilmesi için, özel sağlık kuruluşunun tamamlayıcı sağlık sigortası ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşması olmalıdır.

Farkları Nelerdir?

Özel Sağlık Sigortası’nda sağlık giderlerinizin bir kısmı karşılanır ve ek ücret ödemeniz gerekir. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nda tam aksine ek ücret ödemenize gerek yoktur. Bu yüzden poliçe limitine, teminatlara ve anlaşmalı hastanelere sadık kalınmalıdır.
Özel Sağlık Sigortası’ndan faydalanmak için SGK’lı olmanıza gerek yoktur fakat Tamamlayıcı Sağlık Sigortası için SGK’lı olmanız mutlaka gerekir.
Özel Sağlık Sigortası’nın teminatlarını genişlettiğiniz takdirde, sağlık hizmetlerinden yurt dışında da yararlanabilirsiniz. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nda ise böyle bir yararlanma hakkı bulunmaz.
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sadece anlaşmalı hastanelerde geçerlidir, Özel Sağlık Sigortası’nın ağı ise daha geniştir.

Bunları da beğenebilirsin