Özel Sağlık Sigortasında Yaş Sınırı Nedir?

Sağlık sigortanızın kapsamını genişletmek ya da yeni özel sağlık sigortalarının verdiği imkanlardan yararlanmak istiyorsanız ilk önce sigorta şirketlerinin müşterilerinden bekledikleri kıstaslara uyup uymadığınızı kontrol etmelisiniz. Şirketlere bu konuda gelen sorulardan ilki yaş sınırı oluyor. Peki sizin yaşınız özel sağlık sigortası yaptırma sınırını aşıyor mu? Bunun cevabını yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Özel Sağlık Sigortası Kapsamı

Sigortaların kapsamları sigorta şirketine ve müşterisi ile yaptığı anlaşmanın detaylarına göre değişiklik gösterebilir. Örneğin ayakta tedavi ve yatarak tedavi tüm özel sağlık sigortaları için temel teminatlardır. Bunların dışında arzu ettiğiniz teminatları ve sigortalı olmanın sağlamasını dilediğiniz faydaları poliçe hazırlanırken anlaşmanıza eklenmesini talep etmelisiniz. Anlaşmalı kurumlar konusuna özellikle dikkat çekilmelidir bu esnada. Bu sayede poliçenizde belirtilen farklı hastane, tıp merkezi ya da laboratuvarlardan hizmet alabilirsiniz. Ayrıca unutmayın, özel sağlık sigortalarının geçerliliği genellikle bir yıldır. Ömür boyu yenileme garantisi almadığınız takdirde her sene anlaşmanızı yeniden yapmanız gerekir.

Özel Sağlık Sigortasında Yaş Sınırı

Sigortanız için yaş sınırı da genel olarak kesin bir şekilde belirlenmiş değildir, sigorta şirketleri arasında farklılık gösterebilir. Fakat genellikle bu sınırın altmış yaş olarak belirlendiğini göreceksiniz. Herhangi bir kronik hastalığınız yoksa ve sağlık sigortanızı erken yaşlardan beri düzenli olarak yeniliyorsanız bu durum sigorta şirketlerince göz önünde bulundurulur. Yetmiş ve bazen üstü yaşlara kadar sağlık sigortasından faydalanmaya devam edebilirsiniz böylece.

60 Yaş Üstü Özel Sağlık Sigortası

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından oluşturulan güvence ile vatandaşlar hangi yaşta olurlarsa olsunlar devletin verdiği sağlık hizmetinden faydalanabilmektedir. Bu durumun özel sağlık sigortaları için de geçerli olması gerektiğini düşünen bazı sigorta şirketleri müşterilerine yaş sınırı koymadan sigorta hizmeti sunmaktadır. Bunlar elbette sigorta şirketleri arasında farklılık gösterebilir, örneğin bir şirket müşterisinin geçmişe dönük hastalıklarını poliçesine dahil etmezken öteki tüm bu ihtimalleri kapsayacak bir anlaşma çıkarabilir. Elbette tüm bu değişiklikler ve kapsam genişlemeleri sigortanın prim fiyatlarını da etkileyecektir. Eğer altmış yaş üstü sağlık sigortanızı yaptırırken özellikle istediğiniz bir teminat yoksa ve geçmişten gelen sürekli bir hastalığınız da bulunmuyorsa primler öncekinden pek de farklı olmaz, aksi halde sigorta şirketinizle yapacağınız anlaşmanın detaylarını dikkatle araştırmalısınız.

Bunları da beğenebilirsin