Reasürans ve Koasürans Nedir?

Sigorta terimlerinin birçoğu bilinmiyor ya da anlaşılamıyor olabilir. Bu noktada en çok merak edilen terimler arasında ise reasürans ve koasürans yer alıyor. Yazımızda reasürans, koasürans ve açık koasürans gibi terimlerden bahsedeceğiz. 

Reasürans Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

Reasürans kısaca belirtmek gerekirse daha önce sigorta ettirilmiş riskin tamamını ya da belirli bir kısmını yeniden sigorta ettirmek anlamına gelir. Reasürans sigorta şirketlerinin teminat vermiş olduğu risklerin aynı zamana denk gelmesi nedeniyle ödeme güçlüğü çekmemesi için gerçekleştirilir. Bu sayede sigorta şirketi üzerinde bulunan risk diğer sigorta şirketleri ile paylaşılır. Reasürans kendi içinde farklı türlere ayrılmaktadır ve bazıları şu şekildedir:

Toplam Hasar Fazlası Reasürans Anlaşması: Bu anlaşma söz konusu olduğunda sigorta şirketinin yıl boyunca ödediği hasarı reasürans şirketi karşılar. 

Eksedan Anlaşması: Prim ve hasarın belli bir oranla reasürans şirketi ve sedan şirket arasında paylaşılması durumudur. Eksedan anlaşması aynı zamanda bölüşmeli reasürans anlaşmalarından biridir. 

Hasar Fazlası Reasürans Anlaşması: Sigortacının yazmış olduğu işlerden elde ettiği primin belirli bir kısmı karşılığında meydana gelen hasarların önceden saptanmış olan tutarı geçen kısım reasürör tarafından karşılanır. 

Reasürans çeşitleri söz konusu olduğunda Kotpar Reasürans Anlaşması ve Zorunlu Reasürans Anlaşması da mevcuttur. 

Koasürans Nedir?

Farklı sigorta şirketleri arasındaki riskin paylaşımı olarak da açıklanabilen koasürans ile sigorta sözleşmesinde yer alan muafiyet karşılandıktan sonra anlaşılan diğer sigorta şirketleri kişi hasarın ya da tazminatın bir kısmını üstlenir. Sağlık sigortası, mülkiyet sigortası ya da tapu sigortası gibi durumlarda uygulanabilen koasürans ile reasürans arasındaki fark da burada ortaya çıkar. Reasürans söz konusu olduğunda aynı anda meydana gelen risklerin ödeme zorluğu çıkarması nedeniyle yapılırken, koasürans sigorta şirketinin en baştan tek başına teminat veremeyeceğini bilmesidir. Aynı zamanda açık koasürans terimi de bu noktada merak edilebilir. Açık koasüransın anlamı risk incelemelerini, fiyatlandırmayı yapan ve poliçeyi düzenleyen koasürörlerin kimliklerinin bilinmesidir. 

Bunları da beğenebilirsin