Sağlık Sigortası Vergiden Nasıl Düşülür?

Sağlık Sigortası, sigortayı yaptıran kişilerin anlaşmalı özel hastanelerde belirli limitler dahilinde tedavi olmasını sağlıyor. Özel Sağlık Sigortaları söz konusu olduğunda kişinin yaşına, cinsiyetine ve sağlık geçmişine göre değerlendirme yapılarak bu değerlendirmeye göre  poliçe tutarı çıkarılıyor. Sağlık Sigortası yaptıran kişiler ödenen poliçelerin vergi indirimine dahil olup olmadığını merak ediyor. 

Sağlık Sigortası Vergi İndirimi Nedir?

Sağlık Sigortası yaptırıldığında ödenen primlerin belirli oranlarla gelir vergisinden düşülmesine olanak tanıyan sağlık sigortası vergi indirimi, kişinin hem kendisi hem de ailesi için ödediği primlerle vergi indiriminden faydalanmasını sağlıyor. 2013 yılında Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından değiştirilen ve %15 olarak belirlenen vergi indirimi, sağlık sigortası yaptıran kişilerin tasarruf etmesini sağlıyor. Sağlık sigortası vergi indiriminden özel sağlık sigortası ya da tamamlayıcı sağlık sigortası fark etmeksizin memur, işçi, serbest çalışanlar, esnaf ya da iş yeri sahibi olanlar faydalanabiliyor. 

Sağlık Sigortası Vergi İndirimi Hesaplaması

Özel sağlık sigortası ya da tamamlayıcı sağlık sigortası için ödenen primler aylık brüt maaşın %15’ini geçmeyecek şekilde vergiden düşülebilir. Vergi indiriminden faydalanmak isteyen kişilerin brüt maaş miktarına göre hesaplama yapması gereklidir. Buna göre; aylık 3000 TL brüt maaş alan ve sağlık sigortası yaptırmış olan bir kişi 450 TL ya da daha düşük bir prim ödemesi yapıyorsa tamamını vergiden düşebilir. 

Sigortalı kişinin çocukları öğrenciyse ya da 25 yaşından büyük değilse ödenen sağlık sigortası primlerinden indirim alınabilmektedir. Aynı zamanda vergi indiriminden faydalanacak olan kişi sigortalı olmasa bile ailesi için ödediği sağlık sigortası primleri için başvuruda bulunabilir.

Vergi İndiriminden Yararlanma Şartları

Sağlık sigortasını vergiden düşürmek isteyen bir kişinin çalıştığı firmadaki muhasebe birimine ya da eğer işletme sahibiyle kendi muhasebecisine başvurması gereklidir. Başvuru esnasında sağlık sigortası poliçe örneği, sigortanın prim ödemesinin yapıldığını gösteren makbuzu ya da dekont örneğinin iletilmesi gerekmektedir. Muhasebe işlemleri sonrasında brüt maaş üzerinden yapılacak vergi kesintisinden yapılan prim ödemeleri düşülür ve vergi indiriminden yararlanmış olursunuz. 

Ücretli olarak herhangi bir iş yerinde çalışmayan işletme sahiplerinin ise aynı şekilde muhasebecilerine başvuru yaparak yıllık gelir vergisi matrahından ödenen sağlık sigortası primlerinin düşülmesini talep etmeleri yeterlidir. 

 

Bunları da beğenebilirsin