Sigortaya Sonradan Teminat Eklemesi Yapılabilir Mi?

Sigortacılık sektöründe teminat sigortalı kişinin, sigortalı konut ya da aracın başına gelebilecek istenmeyen olaylar sonucunda devreye girerek sigorta poliçesinin şartlarına uygun olarak poliçede belirtilen teminatların ödenmesidir. Sigorta teminatı söz konusu olduğunda hayat sigortası, konut sigortası veya trafik sigortası akla gelmelidir.

Sigorta poliçesinde sigortalının isteği doğrultusunda farklı teminatlar yer alabilir ve zaman içinde teminatlar değiştirilebilir.

Hayat Sigortası Teminatları

Hayat sigortası, sigortalı kişinin, belirlenen süre içerisinde başına gelebilecek olaylar sonucunda vefat etmesi ya da maluliyet yaşaması ihtimaline karşı ailesini maddi güvenceye almasını sağlamaktadır.

Hayat sigortasında ana teminat vefat olsa da farklı teminatlar eklemek mümkündür. Sigorta poliçesinin yenilenmesi durumunda kişi teminatlara ekleme yapabilir ya da çıkarabilir. Hayat sigortası teminatları şu şekildedir:

  • Vefat teminatı: Hayat sigortasının temel teminatı olan vefat durumu poliçenin geçerli olduğu sürede oluşursa poliçede yer alan toplam tutar sigortalının belirlemiş olduğu lehtara ödenmektedir.
  • Kaza sonucu vefat: Herhangi bir kaza sonucunda sigortalı vefat ederse geride kalan ailesine maddi destek için yapılır.
  • Kaza sonucu tam veya kısmi maluliyet: Herhangi bir kaza durumunda sigortalıda tam veya kısmi maluliyet oluşursa hayat sigortası tazminat ödemektedir.
  • Hastalık sonucu maluliyet: Hastalık sonucunda oluşan maluliyet durumunda hem sigortalının tedavi masrafları karşılanabilir hem de iş gücü kaybı dolayısı ile oluşan maddi kayıp telafi edilebilir.
  • Kaza sonucu tedavi: Kazanın ardından ortaya çıkan tedavi masrafları hayat sigortası ek teminatlarıyla karşılanmaktadır.

Trafik Sigortası Teminatları

Zorunlu trafik sigortası teminatları ve limitleri araç model yılı veya sigortalının mesleği gibi farklı faktörlerden etkilenebilmektedir. Bu teminatlar şu şekildedir:

  • Kişi başı vefat ve tedavi teminatı: Herhangi bir kazada söz konusu durumlar ortaya çıktığında her kişi için karşılanacak vefat ve tedavi masraflarını belirtmektedir.
  • Kaza başına vefat ve tedavi teminatı: Kazadaki herkesin vefat ve tedavi masraflarının karşılanmasını sağlar.
  • Araç ve kaza başına maddi hasar teminatı: Kaza durumunda karşı tarafa verilen zararı karşılar.

Konut Sigortası Teminatları

Konut sigortası hayat sigortasında olduğu gibi zorunlu yaptırılması gereken bir sigorta değildir. Ancak yaptırılması durumunda yangın teminatı ana teminat olarak belirlenmektedir.

Evde yangın çıkması ya da yıldırım düşmesi gibi durumlarda hasarın karşılanmasını sağlar.

Ek teminatlar arasında hırsızlık, deprem, su taşması, fırtına ve araç çarpması teminatları yer almaktadır. Kişi isterse poliçesine bu ek teminatlardan ekleyebilir ya da eklediği ek teminatları poliçeyi yenilerken çıkarabilir.

Bunları da beğenebilirsin