Şufa Hakkı Nedir? Nasıl Kullanılır?

Birden fazla kişinin pay sahibi olduğu gayrimenkuller hisseli gayrimenkul olarak adlandırılır ve hissesi olan maliklerden herhangi biri kendi payının tamamını ya da bir kısmını satmak isteyebilir. Böyle bir durumda diğer hissedarların öncelikli alım hakkı bulunmaktadır. Hisseli gayrimenkul satışındaki bu ön alım izni şufa hakkı olarak bilinir. Şufa hakkı ön alım hakkı olarak da bilinmekle beraber, gayrimenkulün niteliğinin bu hakkı kullanmada önemi bulunmaz.  Hisseli mülkiyet olduğu takdirde gayrimenkul arsa, konut ya da başka türde olabilir.

Şufa Hakkı Nasıl Kullanılır?

Şufa hakkı kullanımı için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Öncelikle hisseli mülkiyete konu olan bir taşınmazın bulunması zorunludur ve aynı zamanda hisse sahipleri tarafından fiili olarak paylaşımı yapılmamış taşınmazlar için kullanılmaktadır. Söz konusu taşınmazın satışı ile alakalı noter tarafından gerçekleştirilen bildirimin tebliğ edilmesinden itibaren 3 aylık süreçte şufa hakkı kullanımı yapılmalıdır. 

Şufa hakkı kullanımı için mahkemeye başvuru yapılması talep edilmektedir. Başvuru yapan hissedar mahkeme tarafından verilen karar çerçevesinde düşük satış bedeli üzerinden hissenin satın alımını yapabilir. 

Şufa Hakkından Feragat

Şufa hakkı bulunan hissedarın söz konusu haktan feragat etmesi mümkündür. Somut bir satış olmaması durumunda şufa hakkından feragat etmek için tapu kütüğüne şerh verilmesi gerekmektedir. Somut satış durumunda ise ön alım hakkını kullanmaktan feragat edecek olan hissedar adi yazılı şekilde hakkından feragat edebilir. 

Bunları da beğenebilirsin