Tamamlayıcı Sağlık Sigortası İçin Ön Koşul Var mı?

Tamamlayıcı sağlık sigortası Sosyal Güvenlik Kurumu’nun kapsamadığı veya bir kısmını karşıladığı sağlık hizmetlerinden faydalanmanızı sağlayan bir sigorta çeşididir. Özel sağlık sigortası olmayan ve bu sigortaları pahalı bulan kişiler için ideal bir çözüm sağlar. Tamamlayıcı sağlık sigortasından faydalanmak için gerekli koşullar oldukça basit. Sigorta şirketinin belirlediği yaş sınırını doldurmamış olmak gerekiyor en başta. T.C. vatandaşı iseniz ve bir de genel sağlık sigortası hakkı taşıyorsanız bu sigorta için başvuru yapabilirsiniz.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Hangi Alanlarda Geçerli?

Tamamlayıcı sağlık sigortası Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kapsama alınan hizmetleri içermektedir. Bu tedavilerin ücretlerinin bir kısmını ödeyen Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan kalan ücretleri de sigortanız tamamlamış oluyor böylece. Yalnız şunu da unutmamak gerekir, sağlık hizmeti için yaptığınız başvurunun ilk aşamasında ortaya çıkan katılım payı tamamlayıcı sağlık sigortasının kapsamına girmiyor. Eğer genel sağlık sigortası sizin üstünüzden işlenmiş birileri örneğin aile üyeleri varsa onlar için de tamamlayıcı sağlık sigortasına başvurabilirsiniz.

Teminatları Neler?

Sizin için en uygun sigorta çeşidini belirlerken tamamlayıcı sağlık sigortasının da bazı limitleri olduğunu göz önünde bulundurarak tercihlerinizi yapmalısınız. Bir sağlık sigortasından beklediğiniz hizmetin hangi alanları kapsaması gerektiğini iyice düşünüp taşındıktan sonra tamamlayıcı sağlık sigortası için farklı sigorta şirketlerinin ne gibi avantajlar sağladığını araştırmanızda yarar var. Tamamlayıcı sağlık sigortasının genel hatları ile şu sağlık hizmetlerini kapladığını söyleyebiliriz.

Yatarak Tedavi

Bir defa bu sigortayı yaptırdıktan sonra herhangi bir rahatsızlık durumunuzda hekimden alınacak detaylı bir rapor ile dahili veya cerrahi bölümlerinde görülecek yatarak tedavi giderleri sigorta tarafından ödenir. Bu durumlar istenirse sigortaya tek başlarına ödeme yapılarak da geçirilebilir.

Ayakta Tedavi

Sigortanın ayakta tedavi olarak tanımladığı işlemler şu şekilde sıralanabilir; muayene, tahlil, radyoloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon. Bu tedavilerin tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında tanımlanması için bazı küçük sınırlamalar getirilmiştir. Ayakta tedavi hizmetleri sigortanızın poliçesi dahilinde genellikle on defaya mahsus olarak karşılanacaktır. Bu tedaviler ve sonucunda istenen tahliller gibi işlemlerin tamamı bir sefer olarak tanımlanacaktır. Hakkınızı doldurduktan sonraki muayeneler için sigortanızın teminatı bitmiş olur. Bir diğer şart da muayene olduğunuz doktorun istediği tahlil ve tanı yöntemlerinin aynı kurumda yapılıyor olmasıdır. Sigorta firmanızın anlaşmalarına göre farklılık gösterebilir belki ancak çoğunlukla bekleme zamanı olmadan doğum teminatına sahip olabilirsiniz.

Bunları da beğenebilirsin