Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Vergi İndirimi Nedir?

tamamlayıcı sağlık sigortası vergi indirimi hesaplayan kadın ve erkek

Pandemi dönemi ile beraber daha iyi anladık ki en önemli zenginlik iyi bir sağlığa sahip olmaktır. Sağlığınızı güvence altına almanın en iyi yollarından biri ise tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmaktadır. Bu sayede hem sağlığınızı güvence altına alabilirsiniz hem de poliçe kapsamında faydalandığınız sağlık hizmetlerinde ekstra ödeme yapmanıza gerek kalmaz. Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmak isteyen çoğu kişi vergi indirimi konusunda detaylı bilgi almak istiyor. Yazımızda tamamlayıcı sağlık sigortasında vergi indirimine değineceğiz.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası SGK’lı ve Türk vatandaşı olan 65 yaşına kadar tüm vatandaşlar için yaptırılabilen sigorta türlerinden biridir. Tamamlayıcı sağlık sigortası ile anlaşmalı özel hastanelerde herhangi bir ücret ödemeden tedavi olabilirsiniz. Ayakta ve yatarak tedavi teminatları sunan tamamlayıcı sağlık sigortasında tedavi masrafları sigorta şirketi tarafından karşılanırken vatandaşlar sadece muayene için 15 TL olan katılım payı ödemesini yapmaktadır.

Tamamlayıcı sağlık sigortası ayakta tedavi teminatı kapsamında yıllık en fazla 10 kere olmak üzere doktor muayenelerini kapsamaktadır. Bu teminat kapsamına göre muayene haricinde kan tahlili, idrar tahlili ya da ultrason gibi görüntüleme testleri ve fizik tedavi giderleri de sigorta şirketi tarafından karşılanır.

Yatarak tedavi teminatı ise ayakta tedavisi mümkün olmayan hastalıkların tedavisinde geçerlidir. Ameliyat, hastane odası, yemek, acil ambulans hizmeti, anestezi uygulaması ya da ameliyat esnasında kullanılan tıbbi malzemelerin giderleri poliçe detaylarına uygun olarak sigorta şirketi tarafından ödenir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında Vergi İndirimi

Tamamlayıcı sağlık sigortası vergi indirimine tabi olduğundan sigortayı yaptıran kişi ödemiş olduğu primin %15’ini geri alabilir. Aynı zamanda kişi eşi ve 18 yaşını doldurmamış olan çocukları için de bu vergi indiriminden faydalanabilir. Tamamlayıcı sağlık sigortasında vergi indiriminden yararlanabilecek olan kişiler ise şunlardır:

  • Tamamlayıcı sağlık sigortası primlerini ödemiş olan ve maaş bordrosunu gösteren her işçi vergi indiriminden faydalanabilir.
  • Gelir ispatı yapmış ve sağlık sigortası primlerini ödemiş olan esnaflar vergi indirimi alabilir.
  • Gelir vergisi beyannamesini muhasebe departmanına ulaştıran ve işlemin uygulanmasını sağladıktan sonra prim ödemelerini yapan işletme sahipleri vergi indiriminden yararlanabilir.
  • Serbest meslek sahibi olan ve gelir beyannamesi ile beraber sigorta prim ödemelerini de muhasebeye ileten kişiler de vergi indirimi alabilir.
  • Aylık maaş bordrolarını ve sağlık sigortası prim ödemelerinin yapıldığına dair olan belgeyi ilgili yerlere ulaştıran memurlar vergi indiriminden faydalanabilir.
Bunları da beğenebilirsin