Tarım Sigortası Şartları Nelerdir?

Devlet destekli tarım sigortası TARSİM(Tarım Sigortaları Havuzu) tarafından idare ediliyor. Çiftçi ve üreticinin, afet gibi doğal koşullardan doğan zararın önlenmesi amacı güdüyor.

Tarım Sigortası Neleri Kapsar?

Dolu, fırtına vb. durumların ürünlerde neden olduğu zararlar teminat kapsamına alınmaktadır.
İsteğe bağlı olarak,
Don riskinin yaş meyvelerde neden olduğu miktar kaybı,
Dolu, dolu ağırlığı, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını, taşıt çarpması risklerinin dolu ağı ve örtü sistemleri, destek (telli terbiye) sistemleri ile bu sistemlerin altında bulunan ürünlerde neden olduğu zararlar,
Yaban domuzunun tarla ürünlerinde, sebzelerde, fidanlarda ve çilekte neden olduğu miktar kaybı,
Yağmur riskinin; kiraz ve üzüm ürünlerinde olgunlaşma ve hasat dönemlerinde neden olduğu miktar kaybı ile taze tüketime yönelik olarak üretilen incirlerde olgunlaşma ve hasat dönemlerinde yol açtığı kalite kaybı, kurutmalık amaçlı üretilen incirlerde olgunlaşma ve buruklaşma dönemlerinden hasada kadar olan dönemde neden olduğu miktar ve kalite kaybı,
Dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını risklerinin, arpa, buğday, çavdar, tritikale ve yulaf ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluklarının sap kısmında neden olduğu miktar kaybı,
Dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını risklerinin, salamuralık yaprak üretimi yapılan asmaların yapraklarında neden olduğu miktar kaybı
teminat kapsamına alınabilmektedir.

Bu yazı ilginizi çekebilir

Spot Kredi Nedir?

Şartları Nelerdir?

Madde kapsamında tarım (SSK) sigortalısı olabilmek için;
Tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışıyor olma,
4/1-a (SSK), 4/1-b (Bağ-Kur ve Tarım Bağ-Kur), 4/1-c (Emekli Sandığı) kapsamında sigortalı olmama,
İsteğe bağlı sigortalı olmama,
Geçici 20 nci madde kapsamında (banka sandıkları, borsa, ticaret odası gibi) sigortalı olmama,
Kendi sigortalılığından dolayı gelir veya aylık (emekli aylığı, malullük aylığı, sürekli iş göremezlik geliri) almama,
18 yaşını doldurmuş olma,
şartları aranmaktadır.

Emeklilik Şartları Nelerdir?

Kişinin tarım sigortası kapsamında emekli olabilmesi için tarımsal faaliyetlerle uğraşması gerekiyor. Ayrıca SGK 4A-4B kapsamında sigortalı olmaması ve aktif bir vergi kaydı ile çiftçi kayıt sistemine kaydı olması gerekiyor.
İşe 08.09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arasında başlayanların yapması gereken prim sayısı 7000’dir. Yaş olarak kadınlarda 58, erkeklerde 60 şartı aranmaktadır. İşe 30.04.2008’den sonra girenlerde ise 7200 gün şartı aranır.
08.09.1999’dan önce işe başlayan kadınlar 3600 gün ile 58 yaşında emekli olabilirken, erkekler 60 yaşında olur. 08.09.1999 ile 30.04.2008 tarihleri arasında sigortası olan kadınlar 4500 günle 58 yaşında emekli olur(25 yıl sigortalı olmak şartı aranır). Sigortası 30.04.2008’den sonra başlayan kadınlar ise 5400 gün ile 61’inde emekli olabilir, erkekler ise 63’ünde olabilir.

Bunları da beğenebilirsin