Yeşil Tahvil Nedir?

Yeşil tahvil, çevre dostu projeleri finanse etmek için kamu ve özel kuruluşların çıkardığı bir borçlanma aracıdır. Sürdürülebilir bir yatırımın yeni gelişen bir şeklidir.  Sürdürülebilir finans, iklim krizinin yıkıcı etkilerini azaltma girişimleri için çok önemli hale geldi. En saygın enstrümanlarından biri, kamu ve özel kuruluşlar tarafından ihraç edilen çevre dostu bir finansman biçimi olan yeşil tahvillerdir.  

Yeşil Tahvil Nedir ve Ne İşe Yarar?

Yeşil tahvil, çevreye veya iklime olumlu katkı sağlayan projeleri finanse etmek amacıyla ihraç edilen bir borçlanma senedidir. Yeşil tahviller, yatırımcıları çekmek için vergi teşvikleri sunabilir.

Yeşil tahviller, temelde işlevsel anlamda geleneksel tahvillerle aynıdır. Daha açık ifade etmek gerekirse, gelirleri kısmen ya da tamamen, yeni ve/veya mevcut uygun yeşil projeleri finanse veya refinanse etmek için kullanılacak olan tahviller oalrak özetleyebiliriz. Yeşil tahvil ile geleneksel tahvil arasındaki fark, gelirlerle finanse edilen projedir. Yeşil tahviller genellikle aşağıdaki proje türlerini finanse etmek için kullanılır:

 • Enerji verimliliği projeleri
 • Yenilenebilir enerji projeleri
 • Kirlilik önleme ve kontrol projeleri
 • Doğal kaynaklar ve arazi yönetimi projeleri
 • Temiz ulaşım projeleri
 • Atık su ve su yönetimi projeleri
 • Yeşil bina projeleri

Yeşil Tahvil İlkeleri Nelerdir?

Bu yazı ilginizi çekebilir

Yeşil tahvil ilkeleri, işletmelerin sürdürülebilir projeleri şeffaf bir şekilde finanse etmesine ve yeşil bir ekonomiye geçişine yardımcı olur. Bu anlamda yeşil tahvil ilkeleri şu şekildedir:

 • Gelirlerin kullanımı: Yeşil tahvil gelirleri yeşil projeler için kullanılmalıdır. Yeşil tahviller için yasal belgeler, iklim değişikliğinin hafifletilmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması ve kirliliğin önlenmesi ve kontrolü dahil olmak üzere net çevresel hedefleri belirtmelidir. 
 • Proje değerlendirme ve seçim süreci: İhraççılar, teklifleri kabul etmeyi düşündükleri diğer değerlendirme kriterlerini iletmelidir. 
 • Gelirlerin yönetimi: İhraççı, doğru kullanımlarını sağlamak için gelirleri kredilendirmeli ve takip etmelidir. İlkeler, “ihraççının, dağıtılmamış net gelirlerin dengesi için amaçlanan geçici yerleştirme türlerini yatırımcılara bildirmesi gerektiğini” belirtir.
 • Raporlama: İhraççı, gelirlerin kullanımı ve projelerin beklenen çevresel etkileri hakkında düzenli, güncel bilgiler yayınlamalıdır.

Yeşil Tahvil Türleri Nelerdir?

Tüm yeşil tahviller, bir çevre projesi için borç finansmanı biçimini temsil etse de, her aracın kendine özgü özellikleri, gelirlerin ne için kullanıldığına ve tasfiye durumunda tahvil sahiplerinin ihraççının varlıklarına başvurmasına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Aşağıdaki liste, piyasada bulunabilecek farklı yeşil tahvil türlerinden bazılarını açıklamaktadır:

 • Proje Tahvilleri: Bu tür yeşil tahvilin kapsamı, belirli bir temel yeşil projeyle sınırlıdır. Yani yatırımcıların yalnızca projeyle ilgili varlıklara başvurabileceği anlamına gelir.
 • Menkul Kıymetleştirme Tahvilleri: Bu borçlanma araçları, tahvil sahiplerinin tüm projelerin altında yatan varlıklara başvurduğu, tek bir borç portföyünde toplanan bir grup projeyi içerir. Yeşil menkul kıymetleştirme tahvillerinin bazı örnekleri arasında yeşil ipotekler ve güneş kiralama projeleri yer almaktadır.
 • Teminatlı Tahviller: Bu tür bir enstrüman, aynı zamanda, “teminat havuzu” olarak bilinen bir grup yeşil projenin finansmanını da içerir. 
 • Krediler: Yeşil projeler için finansman teminatlı (teminatla desteklenmiş) veya teminatsız olabilir. 

Yeşil Tahvil Faydaları Nelerdir?

Yeşil tahvillerin popülaritesi, öncelikle yatırımcıların sosyal açıdan sorumlu yatırımları benimsemesi ve geleneksel tahvillere göre daha iyi bir risk ve getiri potansiyeli olması nedeniyle önemli ölçüde artıyor. Belirtildiği gibi, yeşil tahviller geleneksel tahvillerle aynı şekilde çalışır. Bununla birlikte, yeşil tahviller vergi muafiyeti gibi vergi teşvikleri (ihraççıya ve yetki alanına bağlı olarak) sunabilir. Yatırımcıları çevreye veya iklime fayda sağlayan projeleri, finanse etmeye çekmek için yapılır. Bunlar yeşil tahvilin faydaları arasında gösterilebilir.

Bunları da beğenebilirsin