Üç Soruda

Güvende Kal Hayat Sigortası Nedir?
1
Teminatlarım Neler?

Güvende Kal Hayat Sigortanız ile elde ettiğiniz teminatlar aşağıdaki gibidir:

 • “Vefat” (Ana Teminat)
 • “Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı” (Zorunlu Ek Teminat)
 • “Kaza Sonucu Hastanede Yatarak Tedavi Durumunda Haftalık Ödeme Teminatı” (Zorunlu Ek Teminat)
 • “Kritik Hastalıklar Teminatı” (Seçimli Ek Teminat)
 • “Kanser Teminatı” (Seçimli Ek Teminat)
2
Poliçe Primleri Ne Şekilde Belirleniyor? Ödemeyi Nasıl Yapabilirim?

Dört farklı paket seçeneğimizden "Hesaplı Paket", "Avantajlı Paket" ve "Güvenli Paket" için teminat ve prim tutarları sabittir. Dilerseniz "Özel Paket" seçeneğimizi değerlendirerek, size uygun teminatları seçip prim tutarınızı belirleyebilirsiniz. Poliçe priminizi web sitemiz üzerinden kredi kartınız ile online ödeyebilirsiniz.

3
Ne Kadar Süre Hizmet Alabilirim?

Güvende Kal Hayat Sigortası poliçeniz 1 yıl süreli düzenlenir. Poliçede belirtilen başlangıç tarihinde yürürlüğe girer ve aşağıdaki koşullardan herhangi biri gerçekleşmediği sürece poliçede belirtilen bitiş tarihine dek yürürlükte kalır:

 • Poliçe kapsamındaki vefat tazminatının ödenmesi
 • Sigorta Ettirenin kendi isteğiyle poliçeyi sonlandırması (cayma, iptal veya iştira)
 • Sigortacının, prim borcu nedeniyle poliçeyi sonlandırması (fesih)
Ben kendi sigortamı kendim belirledim siteden, çok hızlı oldu… İhtiyaçlarıma göre paketi oluşturmak beni çok memnun etti...
Ahmet Murat ÖzenKurumsal Şirket Sahibi

18-64 yaşları arasındaki herkes, Güvenle Kal Sigortası’ndan  yararlanabilir.

Güvende Kal Hayat Sigortası, size bireysel hayat sigortalarında yer alan vefat teminatını sunmanın yanı sıra, kaza sonucu ayakta ve yatarak tedavi masraflarınızın karşılanmasını, kritik hastalıklara yakalanmanız durumunda ihtiyacınız olan korumayı sağlayan yıllık bir hayat sigortasıdır.

Güvende Kal Sigortası için prim tutarı sabit olan 3 farklı paketten birini tercih edebilir veya “Özel Paket” seçeneğimizle dilediğiniz teminat ve prim tutarına göre kendi paketinizi oluşturabilirsiniz.

 • Önceden Var olan Hastalıklar ve/veya Rahatsızlıklar 
 • Doğuştan Gelen Hastalık ve/veya Rahatsızlıklar

Sağlık sigortalarından farklı oalrak yalnızca kaza durumunda ayakta ve yatarak tedavi masraflarınız, poliçe kapsamında belirlenen limitlere göre ödenir. Kritik Hastalıklar veya Kanser Teminatı’nı da seçtiyseniz, bu hastalıklara yakalanmanız durumunda limitler dahilinde teminat altında olursunuz. Ayrıca ana teminat olarak sunulan Vefat Teminatı kapsamında, Sigortalı’nın vefatı durumunda, Hak sahiplerine tazminat ödenir.

Sigortalı’ya, sigortalı olduğu süre içerisinde poliçede tanımları verilen bir Kanser Hastalığı tanısı konulması durumunda, ilgili tıbbi masraflarını karşılayan bir teminattır. Bu teminata ilişkin tüm kapsam içi ve kapsam dışı durumlar için, poliçe Özel Şartlar dokümanı referans alınır.

Sigortalı’ya sigortalı olduğu süre içerisinde poliçede tanımları verilen 16 Kritik Hastalıktan birinin tanısı konulması durumunda, ilgili tıbbi masraflarını karşılayan bir teminattır. Bu teminata ilişkin tüm kapsam ve kapsam dışı durumlar için, poliçe Özel Şartlar dokümanı referans alınır. İstisnaları poliçede belirtilen, kapsam dahilindeki Kritik Hastalıklar şunlardır:

 • Kanser
 • Myokard infarktüsü
 • İnme
 • Koroner arter ameliyatı (bir veya birden çok)
 • Böbrek yetersizliği
 • Büyük organ nakli
 • Felç
 • Kalp kapak cerrahisi
 • Aort damarı cerrahisi
 • Multipl skleroz
 • Alzheimer hastalığı
 • İyi huylu beyin tümörleri
 • Koma
 • Büyük yanıklar
 • Motor nöron hastalığı
 • Parkinson hastalığı