Tapu Devri Nedir, Nasıl Yapılır ve Gerekli Evraklar Nelerdir?

Ev ya da arsa satın almak söz konusu olduğunda, herhangi bir taşınmazın sizin olduğunu beyan etmek için tapu alınması gerekmektedir. Aynı şekilde miras kalan bir taşınmazı da üzerinize geçirmek için tapu devri yapılmalıdır. Birçok kişi bir ev sahibi olmanın hayallerini kurarken, gayrimenkul satın alacak olan kişiler tapu devri ile alakalı bazı sorulara yanıt aramaktadır. Yazımızda tapu devri nedir, nasıl yapılır gibi en çok merak edilen sorulara cevap vereceğiz.

Tapu Devri Nedir ve Nasıl Yapılır?

Herhangi bir toprağın, arsanın ya da arazinin bir kısmına veya tamamına yapılmış olan herhangi bir yapının sahibini gösteren belge, tapu belgesi olarak adlandırılmaktadır. Aileden kalan bir taşınmaza ya da kendi istediğiniz bir gayrimenkule resmi olarak sahip olmak için tapu belgesi çıkarttırmak gerekir. Diğer yandan söz konusu taşınmaz mülklerin el değiştirmesine ise, tapu devri adı verilmektedir.

Tapu devri satış işlemi yapılmış olan gayrimenkuller için zorunlu olan bir uygulamadır. Tapu devri yaptırmak, taşınmazın sahibinin değiştiği anlamına gelir ve resmi birimlerce bunun kayıt altına alınması gerekmektedir. Çoğu kişi tapu devrinin nasıl yapıldığını merak etmektedir. Özellikle ilk defa alım ya da satış yapacak olan kişilerin ilk bilmesi gereken şey, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Randevu Sistemi üzerinden randevu oluşturulması gerektiğidir. Randevu oluşturulduktan sonra işlemi yapan kişinin telefon numarasına tapu harcı ve döner sermaye ücretlerini yatırması gerektiğine dair bir mesaj gelmektedir. Randevuya gitmeden önce bu ücretler yatırılmış olmalıdır. Ücret ödemesi yapılmasının ardından, kişi randevu tarihinde gerekli evraklarla Tapu Müdürlüğünde bulunmalıdır.

Tapu Devri için Gerekli Evraklar Nelerdir?

Tapu devri yapılabilmesi için evrakların eksiksiz bir şekilde randevu tarihinde teslim edilmesi gerekmektedir. Tapu devri yapacak olan kişiler, söz konusu evrakların hangileri olduğunu merak etmektedir. Tapu devri için gerekli belgeler şu şekildedir:

Bu yazı ilginizi çekebilir
  • Tapu aslı ya da fotokopisi,
  • Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi,
  • Belediyeden alınmış olan ve gayrimenkulün rayiç bedelini gösteren belge,
  • DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) belgesi,
  • Tapu devir işlemlerini yetkili olan başka biri yapacaksa vekaletname,

Yukarıda yer alan tapu devri evrakları şahıslar için gerekli olmakla beraber tüzel kişilerin yukarıdaki belgelere ek olarak şu evrakları da yanında bulundurması gerekmektedir:

  • İmza sirküleri
  • Vergi levhası aslı veya fotokopisi
  • Sicil gazetesi örneği
  • Taşınmaz malların yetkililerinin kimlik bilgilerinin bulunduğu yetki belgesi

Tapu Devir Ücretleri Nelerdir?

Tapu devri yaparken birçok aşamadan geçilmesi gerekmektedir. Kişi herhangi bir taşınmazı satın alma ya da satma konusunda anlaşmış olsa bile, tapu devri gerçekleşmeden satışın hiçbir değeri yoktur. Tapu devri söz konusu olduğunda, çoğu kişi bu işlemi gerçekleştirmek için ne kadar bir ücret ödenmesi gerektiğini merak etmektedir. Kişi tapu devir işlemi için randevu almış ve belgelerini hazırlamış olsa bile, eğer tapu devir ücretini yatırmamışsa işlem gerçekleşmez.

Tapu devrinin gerçekleşmesi için ödenen ücret, tapu harcı olarak bilinmektedir. Tapu harcı ise, söz konusu taşınmazın satış değerinin %4’ü olarak hesaplanır. Ancak bu oranın %2’si alıcı, %2’si ise satıcı tarafından ödenmektedir. Bu durumda tapu ücreti için söylenebilecek net bir rakam yoktur. Çünkü her gayrimenkul birbirinden farklı fiyatlarla satılmaktadır ve bu satış tutarı da tapu devir işlemlerinde tapu harcı ücretini etkilemektedir. 100 bin TL fiyatla satılan bir gayrimenkulün %4’lük kısmı 4000 TL olacaktır. Bunun 2 bin TL’si alıcı, kalan 2 bin TL’si de satıcı tarafından ödenecektir.

Bunları da beğenebilirsin