İmar Durum Belgesi Nedir?

Arsa gibi toprak mülkü sahibi bireylerin sahip oldukları arsa alanı çerçevesinde hangi yapı çeşidini yaptırabileceğini gösteren belgeye imar durum belgesi adı verilmektedir. İmar durum belgesi bir nevi söz konusu arsaya yapılacak olan konut, işletme, yaşam merkezi, park alanı gibi birçok yapının kimliği niteliğini taşımaktadır. İmar durum belgesi alınmadan önce söz konusu arsa üzerinde bir yapı inşaatına başlanması olası değildir. Bu bağlamda arsa sahibi bireylerin sahip oldukları mülkü nitelikli bir şekilde kullanabilmeleri için imar durum belgesi sahibi olmaları büyük önem arz etmektedir.

İmar Durum Belgesi Nereden ve Nasıl Alınır?

Sahip olduğunuz arsada inşa etmeyi planladığınız yapı adına bir zorunluluk olan imar durum belgesini almak için izlemeniz gereken rutin bir yol bulunmaktadır. Bu yol doğrultusunda bağlantılı olduğunuz belediyenin veya il özel idaresinin imar müdürlüklerine başvurarak kimliğiniz, arsa tapunuz ve çap belgeniz ile imar durum belgesini kolaylıkla alabilmektesiniz.
Eğer imar durum belgesini almak istediğiniz arsa sizin üzerinizi değilse ve imar durum belgesini başkası adına almak istiyorsanız süreç sizin için biraz daha zorlaşabiliyor. Eğer arsa sahibi değilseniz imar durum belgesini almak için farklı bir yol izlemeniz gerekmektedir. Bu noktada belediyeye gerçekleştireceğiniz başvuru adına arsa sahibinden alınmış bir vekalet belgesine ihtiyacınız olacaktır. Belgenin haricinde belediyeye gerçekleştireceğiniz başvuruyu arsa sahibi ile de yapabilirsiniz. Bu yöntem ile başvuracağınız belediye ve il özel idaresinden olumsuz bir yanıt alma ihtimaliniz oldukça düşük bir seviyeye gelecektir. Arsa sahibi ile belediyenin veya ilk özel idaresinin imar müdürlüğü birimine başvurmanız durumunda imar durum belgesini alma şansınız çok daha yüksek ve olasıdır.

İmar Durumu Belgesi Ne İşe Yarar?

İmar durum belgesinin genel anlamda öneminden söz etmemiz gerekirse bu belgenin inşaat gerçekleştirebilmek için temel unsur olduğunu söylemek mümkündür. Sahip olduğunuz arsa dâhilinde inşa etmeyi planladığınız yapının niteliğini yansıtan bu belgeye sahip olmadan inşaat ruhsatı sahibi olmanız da mümkün değildir. Arsanız üzerinde yapabileceğiniz binanın kat yüksekliğini, çekme mesafelerini, yapının niteliğini gösteren imar durum belgesini inşaat yapabilmek için almanız resmi zorunluluktur. İmar durum belgesi alınmadan inşaat ruhsatı alınamaz.

İmar durum belgesinde bulunan bilgiler:

  •  Ne kadar büyüklükte bir inşaata izin verileceği,
  • İnşa edilecek yapıların ne kadar yükseklikte olacağı,
  • Terkler, tevhid ve ifraz şartları,
  • Arsa üzerinde nasıl bir yapılaşma olabileceği.

Arsanın İmar Durumu Nasıl Öğrenilir?

Bu yazı ilginizi çekebilir

Kamulaştırma, bir bölgenin eksikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda, kamu yararı gözeten projeler için özel mülkiyet kapsamında bulunan gayrimenkullerin bedeli ödenerek alınması işlemi olarak karşımıza çıkıyor. Gayrimenkulünüzün herhangi bir kamulaştırma projesi kapsamında olup olmadığı ise imar durumu ile öğrenilebiliyor. Peki bir arsanın imar durumunu nasıl öğrenebilirim, diye soruyorsanız hemen yanıtlayalım.

İmar durumu, bir bölge için yapılan nazım planlarını ve imar planlarıyla belirlenen arazi kullanım kararları olarak karşımıza çıkıyor. Söz konusu kararlar doğrultusunda bölgede konut, yeşil alan, okul veya yol için kamulaştırılacak alanlar belirleniyor. Bir başka deyişle, bir kimseye ait ve tapusu olan bir gayrimenkulün kamuya ait bir kullanım alanı kapsamı içerisine girmesi durumunda o gayrimenkulün Kamulaştırma Kanunu kapsamında bedeli ödenerek devlet tarafından kamulaştırılmasıdır.

Gelelim, asıl sorumuz olan imar durumu öğrenme hususuna. Gayrimenkulünüzün kamulaştırma alanı kapsamında olup olmadığı yani imar durumunun öğrenilmesi için, bağlı olunan belediyeye başvuruda bulunmak gerekiyor.

Başvuru sırasında yanınızda bulunması gereken belgeler; imar durumu dilekçesi, metrekare değeri üzerinden yatırılacak olan harcın makbuzu, tapu ve çap.

2022 İmar Durum Belgesi Ücreti Ne Kadar?

Arsa sahibi kişilerin, sahibi oldukları arsaya bir yapı inşa etmeyi düşünenlerin ve de imar durum belgesi hakkında bilgi sahibi olmayı amaçlayan bireylerin akıllarını kurcalayan bir diğer temel soru ise hiç kuşkusuz imar belgesinin ücretli olup olmadığıdır. İmar durum belgesinin ücretli olması dâhilinde akıllarda oluşacak bir değer soru ise hiç kuşkusuz imar durum belgesinin ücretinin ne kadar olacağıdır.

İmar durum belgesinin ücret durumundan önce edinilmesi gereken temel bilgi, belediyeden veya il özel idaresinin imar müdürlüğünden alınan söz konusu belgenin geçerlilik süresinin bir sene ile kısıtlı olmasıdır. Geçerliliği bir sene olan imar durum belgesinin süresi dolduğu takdirde geçerliliği de yitirmektedir. Bu durumda tekrar belediyeye başvurulması gerekmektedir.

Geçerliliği bir sene ile kısıtlı olan imar durum belgesinin ücreti ise her sene yenilenmektedir. İmar durum belgesi harcı adı altında ödenen bu ücret imar durum belgesi almak adına gerçekleştirilen başvuru sürecinde dilekçe ve evrakların hazırlanmasından sonra ödenmektedir. İmar durum belgesi almak isteyen veya bu belgeyi almaya hazırlanan kişilerin bulundukları sene içerisindeki ücreti kontrol etmeleri önerilmektedir. Örneğin, İBB imar harçlarına göre, imar durum belgesi alma ücreti 2022 itibarıyla 60 TL’den 66 TL’ye çıkarılmıştır.

Bunları da beğenebilirsin