Sigortacılıkta Kullanılan Lehtar (Menfaattar) Nedir?

Sigortacılık terimlerinden bazıları akıl karıştırıcı olabildiği gibi bilinmeyebilir. Sigortacılıkta kullanılan lehtar da bu terimlerden biridir.

Menfaattar, sigortadan faydalanacak olan gerçek ya da tüzel kişileri ifade etmek için kullanılmaktadır. Sigorta yaptıracak olan kişi istediği kişi ya da kişileri lehtar olarak gösterebilmektedir.

Hayat sigortası poliçesinde belirtilmediği takdirde sigorta yapılan kişinin kanuni vasileri de lehtar olarak kabul edilmektedir. Hayat sigortası devam ederken menfaattarların adı değiştirilebildiği gibi, yeni isimler de eklenebilmektedir.

Lehtar Hangi Haklara Sahiptir?

Hayat sigortası sahibi olunduğunda, sigorta sözleşmesi yapılan kişi sigortalı olarak adlandırılmaktadır. Sigortalının prim ödemesini yapan, sigorta ettiren ve sigortalının vefatı halinde sigorta tazminatını almaya hak kazanan kişi ise lehtar olarak adlandırılır.

Menfaattar (lehtar) bir nevi yasal varis sayıldığından herhangi bir ölüm durumunda hayat sigortası tazminatını almaktadır.

Aileden Biri Mi Olmalı?

Hayat sigortası, sigortalının ölümü durumda tazminat ödenen bir sigorta türüdür. Ancak tazminatın kime ödeneceği sigortayı yaptıran kişinin inisiyatifindedir ve hayat sigortalarında sigortalı kişi istediği kişiyi lehtar olarak atayabilir.

Çoğu zaman birden fazla kişi tercih edilebilmektedir.

Hayat sigortası kapsamında lehtar olarak kişilerin, sigortalının yasal vasisi veya ailesinden biri olması zorunluluğu bulunmamaktadır. Kişi isterse aile dışından birini de menfaattar olarak seçebilir. Aynı zamanda hayat sigortası devam ederken sigortalı menfaattarlarını değiştirebilir ya da yeni isimler ekleyebilir.

Poliçe Başladıktan Sonra Lehtar Değişikliği Yapılır Mı?

Hayat sigortası poliçe süresinin devam ettiği zaman boyunca sigortalı menfaattar değişikliği yapabilmektedir.

Menfaattar değişikliği ya da ekleme için yazılı talepte bulunmak yeterlidir. Hayat sigortalarında bu karar tamamen sigortalıya aittir ve evlilik ya da çocuğun olması gibi faktörlerden dolayı ya da tamamen isteğe bağlı olarak değişiklik yapılabilmektedir.

Eğer hayat sigortanızda menfaattar değişikliği yapacaksanız sigorta şirketine yazılı talep göndermeniz yeterlidir.

Bunları da beğenebilirsin