Kira Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır? Hangi Yöntemler Kullanılır?

Mülk sahibi olan ve evini kiraya veren tüketiciler kira gelir vergisinin nasıl hesaplandığını merak etmektedir. Ancak öncelikle bu verginin ne olduğuna değinmek gerekmektedir.

Gelir Vergisi Kanunu’nda belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen kazançlar gayrimenkul sermaye iradı olarak ifade edilmektedir. Bu kazançların gelir vergisine tutulması ise kira vergisi olarak bilinmektedir.

Kira gelir vergisi söz konusu olduğunda, kira geliri elde eden kişilerin yıllık olarak tespit edilen istisna tutarının altında kira geliri elde etmesi durumunda vergiye tabi olmaz. 2021 yılı için bu istisna tutarı 7.000 TL olarak belirlenmiştir. Buna göre kira geliriniz yıllık 7.000 üzerindeyse kira gelir vergisi ödemek durumundasınız.

Kira Geliri Nasıl Hesaplanır?

Kira gelirinin vergilendirilmesi söz konusu olduğunda elde edilen gelir tutarı iki farklı şekilde hesaplanabilmektedir. Bu yöntemler şunlardır:

Götürü Gider Yöntemi

Bu yöntemde hesaplama yapılırken yıllık kira bedelinden, işlem yapılan yılın istisna bedeli düşülür ve kalan tutarın %15’i yine kalan tutardan çıkarılır ve bu tutar vergiye tabi tutar olarak belirlenir. Son olarak tutara o yılın damga vergisi eklemesi yapılır.

Gerçek Gider Yöntemi

Bu yöntemde ödeme yapmak isteyen mal sahipleri için hesaplama yıllık kira bedelinden faturalı tüm giderlerin düşülmesiyle gerçekleştirilmektedir. Bu yöntemde gayrimenkul satın alınırken ödenen kredi faizleri, sigorta giderleri veya idare giderleri hesaplamaya dahil edilmektedir.

Yukarıdaki yöntemlere göre mülk sahipleri istedikleri usulü seçmekte özgürdür. Ancak götürü gider yöntemini seçenler iki yıl geçmedikçe gerçek gider yöntemini tercih edemezler.

Kira Gelir Vergisi Ne Zaman Ödenir?

Kira gelirinin elde edildiği yıl için kira vergisi beyannamesi ödemesi bir sonraki yılın Mart ayının 1’i ile 25’i arasında verilmektedir. Buna göre verilen beyanname üzerinden hesaplama yapılarak gelir vergisinin Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki taksitte ödenmesi istenir.

Bahsedilen verginin ödemesini yapacak olan vatandaşlar aşağıda yer alan kurumlara ödeme yapabilir:

  • Mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesine
  • Bağlı bulunan vergi dairesindeki hesabın bildirilmesi şartı ile istenen farklı vergi dairelerine
  • Yetkili banka şubelerine
  • Anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla www.gib.gov.tr adresine ödeme yapılabilir.
Bunları da beğenebilirsin