Ücretli Çalışanlar İçin Kredi Hayat Sigortası’nda Vergi Avantajı

Kredinizi güvence altına almak üzere banka ya da sigorta şirketinden kredi hayat sigortası almış ve hayat sigortasında uygun bir fiyat avantajı yakalayıp masraf paketini düşürmüş olabilirsiniz. Ancak yapabilecekleriniz sadece bununla sınırlı değil. Hayat sigortalarında geçerli olan vergi avantajından faydalanarak tüm haklarınızdan maksimum seviyede fayda sağlayabilirsiniz.

Eğer ücretli çalışıyorsanız ya da beyana tabi vergi mükellefi iseniz Gelir Vergisi Kanunu’nun 63. ve 89. maddeleri gereğince ödediğiniz primleri vergi matrahınızdan indirebilirsiniz. Böylece, “aylık ücretinizin %5”i ve “yıllık asgari ücret tutarın yıllık toplamı” sınır kabul edilecek şekilde, sigorta primleriniz bulunduğunuz vergi dilimine göre, daha ilk günden size kazanç sağlayacaktır.

Vergi İndirimindeki Genel Şartlar

  • Sigorta primlerinin ücretli tarafından peşin ödenmesi veya taksit dönemlerinin bir aydan daha uzun belirlenmesi halinde, prim tutarı ilgili olduğu aylar dikkate alınarak (ödenmiş olması şartıyla) indirim yapılır.
  • Sigortanın Türkiye’de geçerli ve merkezi Türkiye’de bulunan bir sigorta şirketi nezninde hazırlanmış olması gerekir.
  • İndirim konusu yapılacak prim toplamının, ödendiği ayda elde edilen brüt ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmaması şartıyla) ödendiği ay gelir vergisi matrahından indirilir.
  • Yapılan vergi indiriminde işvereniniz tarafından sizin adınıza Bireysel Emeklilik Sistemi’ne ödenen katkı payları, hayat veya sağlık sigortası primleri gibi indirim konusu yapılabilecek tüm primler beraber dikkate alınır.

Vergi İndiriminden Yararlanmak İçin Ne Yapmalısınız?

Sigorta primlerinin ücretli tarafından ödenmesi durumunda, ücretlinin vergi indiriminden yararlanabilmesi için ödemeye ilişkin makbuz veya dekontun ilgili olduğu ayın bordrosu düzenlenmeden önce işverene verilmesi gerekmektedir.

Vergi İndirimi İle İlgili Bir Örnek…

Aşağıda bir kredi hayat sigortasını yeni almış Ahmet Bey’in finansal durumuna bir göz atalım, Ahmet Bey’in daha önceden de aldığı ve primlerini ödediği birikimli bir hayat sigortası var…

Aylık Brüt Ücret 5.000 TL

 

Ödenen *Kredi Hayat Sigortası Primi (Aylık)

*(Kredi hayat sigortası bir risk hayat sigortası olduğu için ödenen primin %100’ü hesaplanabilir)

 

200 TL
Ödenen Bir *Birikimli Hayat Sigorta Primi (Aylık)

*(Birikimli hayat sigortası ürünlerinde ödenen primin %50’ü hesaplanabilir)

 

200 TL
Aylık Ücretin % 15’i 750 TL

 

Ahmet Bey’in aylık sigorta prim toplamı olan 400 TL, Yıllık Brüt Asgari Ücret’ten ve Aylık Ücretin 15’inden düşük olduğu için ödenen Risk Hayat Sigortası priminin tamamı, Birikim Hayat Sigortası priminin ise % 50′ si vergi indirimine konu olabilir.

 

Ve Gelelim Hesaplamaya….

Aylık Brüt Ücret 5.000 TL
Vergi Matrahından İndirilebilecek Maksimum Prim Tutarı (Brüt Ücret x %15) 750 TL
Kredi Hayat Sigortası Primi (Ödenen Primin %100’ü) 200 TL
Farklı Birikimli Hayat Sigortası Primi (Ödenen Primin %50’si) 100 TL
Toplam Aylık Ödenen Prim Tutarı 200+100=300 TL
Gelir Vergisi Oranı* %15
 

KAZANILAN VERGİ AVANTAJI TUTARI

 

300*%15=45 TL

(*) Bireylerin gelir vergisi oranı artan oranlı tarife olduğu için yıl içinde değişiklik göstermektedir

Vergi Matrahı Oranınızı Bilmiyorsanız….

Eğer gelir vergisi oranı ile ilgili hangi dilimde olduğunuzu bilmiyorsanız, 2021 yılı için geçerli en güncel durumu aşağıda inceleyip, kendi durumunuzu öğrenebilirsiniz.

Aşağıdaki tabloda Ocak’tan Aralık ayına kadar aldığınız maaşların artan değerini düşünerek vergi matrahınızı bulabilirsiniz. Aylık olarak yatan maaşlarınızın toplamı aşağıdaki baremlerden birini geçince, bir üst vergi dilimi içine girersiniz.

 

 

Maaşınız 24.000 TL’ye   kadarsa;

                %15 vergi dilimindesiniz.
Maaşınız  53.000 TL’ye kadarsa; 24.000 TL’si için 3.600 TL

Fazlası için  %20 vergi dilimi

Maaşınız  190.000 TL’ye kadarsa; 53.000 TL’si için 9.400 TL

Fazlası için  %27 vergi dilimi

Maaşınız  650.000 TL’ye kadarsa; 190.000 TL’si için 46.390 TL

Fazlası için %35 vergi dilimi

Maaşınız  650.000 TL’den fazlaysa; 650.000 TL’si için 207.390 TL

Fazlası için %40 vergi dilimi

 

Bunları da beğenebilirsin