Döviz Kredileri ve Dövize Endeksli Krediler Nelerdir?

Döviz kredileri ve dövize endeksli krediler, ihracat veya ihracat sayılan satış ile kazanç sağlanan faaliyetlerin sürdürüldüğü şirketlerin kullandığı ve ödemenin Türk lirası olarak yapıldığı kredilerdir. Bu yazımızda döviz kredilerinin ve dövize endeksli kredilerin neler olduğundan bahsedeceğiz.

Döviz Kredisi Nedir?

Döviz kredileri, ihracat ya da ihracat sayılan satış ve teslimler yapan firmaların kullanabileceği kredilerdir. Fakat döviz kredilerinde ihracat taahhüdünü yerine getirme koşulu bulunmaktadır. Yani bir firmanın ya da şirketin döviz kredisi kullanabilmesi için, belirlenen miktar ya da oranda ihracat yapması gerekmektedir. Bu koşul kredi miktarı özelinde değişkenlik göstermektedir.

Döviz kredisinin avantajı ise, döviz ile çalışan bu firmaların nakit ve finansman konusunda kolaylık yaşamasıdır.

Döviz kredileri spot kredi ya da rotatif kredi türünde, döviz ya da TL cinsinden kullanılabilmektedir.

Döviz Kredisinin Koşulları

Döviz kredileri ile daha çok ihracatın finansmanına destek sağlanması amaçlandığı ve böylelikle ülkenin ihracat potansiyelinin artması hedeflendiği için, döviz kredisi kullanıcılarından ihracat taahhüdü istenmektedir. Bu durumun avantajlı yönü ise, kredi kullanıcıların KKDF ödemelerinden muaf tutulmasıdır.

Fakat döviz kredisi kullanıcısı verdiği taahhüdü yerine getirmezse, muaf tutulduğu KKDF’yi gecikme faizi birlikte ödemek durumundadır.

Döviz kredisinde muaf tutulan bir başka vergi ise, %5 oranındaki BSMV vergisidir. Fakat bu muafiyet de ihracat taahhüdü karşılığında sunulmuş olup, taahhüt yerine getirilmediğinde, tıpkı KKDF gibi, gecikme faiziyle birlikte ödenmesi gerekmektedir.

Döviz kredisi rotatif kredi türünden kullanıldığında, döviz taahhüdü kredi hesabının gördüğü en yüksek bakiye üzerinden hesaplanmaktadır.

Dövize Endeksli Kredi Nedir?

Dövize endeksli krediler ise, döviz cinsinden kredi kullanmak isteyen fakat ihracat ile satış ya da teslim yapmayan firma ve şirketlerin kullandığı kredi türüdür. Bu kredide ihracat yapma koşulu bulunmaz. Bununla birlikte ihracat yapan, döviz cinsinden gelir elde etmek isteyen fakat ihracat taahhüdü vermek istemeyen firmalar da döviz kredisi yerine dövize endeksli kredi kullanabilir. Dövize endeksli kredi kullanan kurumlar, TL cinsinden ya da döviz cinsinden işlem yapabilir fakat ödeme planlarında risk döviz üzerinden hesaplanmaktadır.

Dövize Endeksli Kredilerin Koşulları

Dövize endeksli kredi kullananlar, KKDF ve BSMV vergisi öder. Bununla birlikte kur farkı için de %5 BSMV ödenmesi söz konusudur.

Örneğin doların 2 TL olduğu anda, 100.000 dolar dövize endeksli kredi kullanıldığını ve vade tarihinde doların 2,2 TL olduğunu varsayarsak, aradaki 20.000 TL farkın da %5’i olan 1.000 TL BSMV ödenecektir. Bu miktar anapara için geçerli olup, faiz için de aynı oranda ödeme yapılması gerekecektir.

Dövize endeksli kredi taksitleri, döviz riski ve kur farkı üzerinden hesaplanmaktadır.
Dövize endeksli kredi, döviz cinsinden gelir elde eden firmalar için kur riskini ortadan kaldırır. Fakat TL ile gelir elde eden bir firma için kur riski barındırır.

Kurun düşüşte olduğu dönemler için, dövize endeksli krediler avantajlıdır.

Döviz Kredisi ve Dövize Endeksli Kredi Arasındaki Farklar

  • Döviz kredilerinde ihracat taahhüt koşulu vardır fakat döviz endeksli kredide böyle bir koşul aranmaz.
  • Döviz kredisi ihracat taahhüdü karşılığında KKDF ve BSMV’den muaf tutar. Dövize endeksli krediler ikisinden de muaf değildir.
  • Döviz kredisi ihracat yapan yani döviz ile gelir elde eden firmalara kullandırılmaktadır Bu sebeple firmalar kur farkından bu kredi özelinde, ihracat taahhüdü dışında, etkilenmemektedir. Fakat dövize endeksli kredi kullanan firmalar, eğer döviz ile kazanç sağlamıyorsa; kur düşüşe geçtiğinde avantajlı, kur yükselişe geçtiğinde dezavantajlı olacaklardır.
Bunları da beğenebilirsin