Konut Alım Satım Sözleşmesi Nasıl Olur?

Konut alım satım sözleşmesi, alıcı ve satıcı arasında imzalanarak düzenlenen bir belge çeşididir. Bu sözleşme ile birlikte ilgili mülkün satışının teminatı sağlanır. Bu sözleşme sayesinde, gelecekte çıkabilecek sorunlar önlenmiş olur.

Bulunması Gereken Maddeler Nelerdir?

Konut alım sözleşmesi yapılırken elbette dikkat edilmesi gereken birtakım hususlar vardır. İşte bu hususların detayları:

Taraflar

Taraflar ile ilgili gerekli bilgiler sözleşmenin başında bulunmalıdır. Bu bilgiler alıcı ve satıcının isim soy isimleri ile adreslerinden oluşmaktadır.

Sözleşmenin Konusu

Sözleşme konusu ise ikinci maddede bulunmalıdır. Satılacak gayrimenkulün kaç metrekare olduğu satış işlemi olduğu belirtilerek yazılır. Gayrimenkulün kayıtlı ve tescilli olduğu kişi bilgisi de yer almalıdır.

Satış Bilgisi ve Ödeme Planı

Gayrimenkulün satış bedeli, ödemenin peşin mi, taksitle mi yapılacağı, gecikme faizi ve karar verilen şekilde ödeme yapılmadığı takdirde faizin ne kadar olacağı bilgileri unsurları bulunmalıdır.

Tapu Devri

Satış bedelinin daha önce belirtildiği şekilde gayrimenkul mülkiyetinin resmi ve gayrimenkul üzerinde ipotek ve haciz bulunmadığının kanıtı olmalıdır.

Sözleşmenin Devredilmesi

Gayrimenkul satış sözleşmesi örneğine göre sözleşmeye uyulacağı ve üçüncü kişilere devredilemeyeceğine dair bilgiler verilmelidir.

Sözleşmenin Feshi

Eğer alıcı, sözleşmeye uymazsa ve ödemeleri istenildiği gibi yapmazsa satıcı, sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olur.

Harç ve Masraflar

Tapu masraflarının hangi tarafça ödeneceğine dair bilgiler yer almalıdır. İsmi yer alan kişi tarafından vergi, harç gibi masrafların ödemeleri yapılmalıdır.

Sözleşmenin Tapuya Şerh Edilmesi

Taraflardan birinin isteği yeterlidir. Bir gayrimenkulün tapuya şerh edilmesi, onun satışına, üzerinde ipotek yapılmasına, ayni ve şahsi hak tesisine engel değil. Yine de taraflar arasında on yıl süreyle hüküm doğurabiliyor.

Tebligat Adresleri

Tarafların ilk maddede yazdıkları adres tebligat adresi olarak kabul edilir. Bir adres değişikliği durumunda taraflar bunu yazılı olarak bildirmelidirler.

htilafların Çözümü

İhtilaf doğması halinde hangi mahkeme ve icra dairelerince takip edileceği bilgileri bulunur. Satış vaadi sözleşmesi örneğinin sonunda ise tarih ve imza bulunması koşulu vardır.

Satış Sözleşmesi Örneği

Satış sözleşmesi noterler tarafından düzenlenip tanzim edilen, taraflar arasında imzalanan, satıcının alıcıya satış vaadini tanıyan bir sözleşmedir. Bir örneğini aşağıda bulabilirsiniz:

Bunları da beğenebilirsin