Kuru Mülkiyet ve İntifa Hakkı Nedir?

Emlakçıdan ev anahtarı alan evli kadın ve erkek

Günlük hayatta sıkça duyduğumuz terimlerden olan “kuru mülkiyet” ve “intifa hakkı”, gayrimenkul kullanım hakkına yönelik terimlerdendir. Ancak çoğu zaman intifa hakkı ve kuru mülkiyet hakkı birbiriyle karıştırılmaktadır. Bu nedenle yazımızda iki terim arasındaki farklarla alakalı detaylı bilgilendirme yapacağız. 

İntifa Hakkı Nedir?

Kuru mülkiyetin ne olduğunu anlamak için, öncelikle intifa hakkını öğrenmek gerekir. “İntifa” kelimesi Arapça kökenli olsa da, dilimizde “yararlanma” ve “faydalanma” anlamına gelmektedir. İrtifak hakkının bir çeşidi olan intifa hakkı, taşınmaz ya da taşınır bir eşya için bir kişiye sınırsız kullanım hakkı sunulmasıdır. İntifa hakkı sayesinde, bir kişi başkasına ait olan bir mal ya da taşınmaz üzerinde tam yararlanma yetkisine sahip olur. Hukuki bağlamda sıkça karşımıza çıkan intifa hakkı, aynı oranda uyuşmazlıklar doğmasına da neden olabilir. İntifa hakkı söz konusu olduğunda, malın ya da taşınmazın sahibinin sadece kuru mülkiyet hakkı vardır. 

İntifa Hakkı Nasıl Kaldırılır?

İntifa hakkını kaldırmak için çeşitli yöntemler mevcuttur. Ancak eğer üzerinde intifa hakkı olan taşınmaz yok olursa, bu hak kendiliğinden sona erer. Aynı şekilde taşınmaz kullanılamayacak derece harap olmuşsa da, malikin söz konusu taşınmazı yeniden ihya etmesi mümkün olmaz. Diğer yandan eğer söz konusu taşınmaz kamulaştırılırsa, hak kendiliğinden sona ermektedir. 

Hak sahibinin ölümü ya da hakkında gaiplik kararı verilmesi durumunda intifa hakkı ortadan kalkmış olur. Eğer malik terkin talebinde bulunarak mahkemeye giderse, intifa hakkının kaldırılmasını talep edebilir. 

Kuru Mülkiyet Nedir?

Kuru mülkiyet, intifa hakkının kurulmasıyla beraber yararlanma yetkisinin sınırlandırılması anlamına gelmektedir. İntifa hakkı ile malik, malın ya da taşınmazın tüm ekonomik yararlarından da faydalanamaz. Bu durumda ise, sadece kuru yani çıplak mülkiyet hakkı kalmış olur. Çoğu kişi kuru mülkiyet sahibinin taşınmazı satıp satamayacağını merak etmektedir. Kişi üzerinde intifa hakkı olan bir gayrimenkulü satabilir. Ancak yeni malik intifa hakkı sahibi olan kişinin rızası olmadan haklarından yararlanamayacaktır. Bu nedenle yeni hak sahibinin bu durumdan haberdar olması gerekmektedir. Aynı şekilde kuru mülkiyet durumunda evi kiraya vermek de mümkündür. Bu durumda intifa hakkı olan kişi ekonomik tüm olanaklardan yararlanırken, malik yararlanamayacaktır.

Bunları da beğenebilirsin