Eksik Sigorta Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Sigorta poliçeleri hazırlanırken söz konusu mal ya da hizmet için sigortalı kişinin beyanı kabul edilmektedir. Buna göre hazırlanan sigorta poliçelerinde herhangi bir hasar ya da maddi kayıp durumunda sigorta şirketinin ne kadarlık bir kısmı karşılayacağı da belirlenmiş olur. Ancak bilmeden ya da poliçe prim tutarını daha az ödemek amacıyla sigortalı kişi tarafından sigorta şirketine malın gerçek bedelinin daha altında bir tutar beyan edilirse eksik sigorta terimi ile karşı karşıya kalınmış olur.

Eksik Sigorta Ne Demektir?

Eksik sigorta terimi çoğu kişi tarafından merak edilmekle beraber aşkın sigorta terimiyle de sıklıkla karıştırılmaktadır. Eksik sigorta esasen poliçede beyan edilmiş olan sigorta bedelinin söz konusu mal hasara uğradığı tarihteki değerinin altında kalması durumudur. Buna göre sigorta şirketi herhangi bir hasar ya da kayıp durumunda kayıpların tam manasıyla giderilmesini sağlayamaz. Çünkü sigorta bedeli olarak düşük bir tutar beyan edilmiştir ve sigorta şirketinin herhangi bir hasar durumunda ödeyebileceği maksimum rakam da söz konusu olan sigorta bedeli olacaktır.

Eksik Sigorta Nasıl Hesaplanır?

Eksik sigorta hesaplamasında ne bir sayı vermek doğru değildir. Çünkü her sigorta poliçesi kişiye özel hazırlanmaktadır. Ancak eğer malın değeri eksik beyan edilmişse ve sonrasında oluşan herhangi bir durum nedeniyle sigorta şirketi hasarı karşılayacaksa hesaplama esnasında sigorta bedelinin sigorta değerine oranı kadar olan hasar belirlenir ve bu tutar eksik ödenir.

Eksik Sigortanın Aşkın Sigortadan Farkı Nedir?

Eksik sigorta, sigorta bedelinin eksik şekilde gösterilerek poliçenin buna göre düzenlenmesi anlamına gelirken aşkın sigorta daha farklı bir durumda kullanılmaktadır. Buna göre eğer herhangi bir mal piyasa değerinin çok üzerinde olan bir tutarla sigortalanmışsa aşkın sigorta anlamına gelir. Yasal olarak sigorta değerini aşmaması gereken sigorta bedeli bu değeri aşarsa aşkın sigortadan söz edilebilir.

Bunları da beğenebilirsin