Özel Sağlık Sigortasındaki Tenzili Muafiyet Nedir?

Özel sağlık sigortası yaptırırken göreceksiniz ki birçok teknik isim ile karşılaşmanız mümkün. Bu tabirlerin ne anlama geldiğini günlük hayatımızda kullanmadığımız için biliyor olmamız pek de olası değil. Fakat ileride sigortanızdan hak istemek durumunda kaldığınız bir anda bu terimleri öğrenmiş olmanın faydasını görürsünüz. Sağlık sigortası poliçenizde göze çarpan en önemli terimlerden biri tenzili Muafiyet’tir. Bu terimin ne anlama geldiğini, sigortanıza ne gibi sınırlamalar getirdiğini öğrenmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Tenzili Muafiyet Nedir?

İster devlet tarafından zorunlu tutulan sigortalar olsun isterse bireysel olarak başvurup primlerini cebinizden ödediğiniz özel sigortalar, sağlık sigortaları tüm masraflarınızı ve ihtiyaçlarınızı kapsamaz. Oluşabilecek tüm sağlık ihtiyaçlarının kapsandığı bir sağlık sigortası mümkün değildir. Bu yüzden sigortalar oluşan bedellerin belli bir oranını ödeyecek şekilde anlaşmalar yapar ve bu duruma tenzili muafiyet denir.

Özel sağlık sigortasında tenzili muafiyet, hasarın belirli bir miktarının sigorta şirketi tarafından karşılanmaması ya da sigortalı tarafa yüklenilmesi anlamlarına gelmektedir. Birçok farklı sigorta türü için de kullanılan tenzili muafiyet, özel sağlık sigortası poliçelerinde de yer almaktadır. Sigortayı yaptıran kişiye yüklenilen bedel sigorta bedelinin bir kısmı ya da hasarın belli bir yüzdesi olarak belirlenebilir.

Tenzili muafiyet miktarının yüksek olması sigortalı kişinin sigorta yaptırırken daha düşük prim ödemesini sağlayan bir etkendir. Bu nedenle poliçe yaptırırken tenzili muafiyet oranına dikkat edilmesi esastır. Düşük prim ödemek isteseniz bile ileride oluşabilecek tenzili muafiyet durumunda aldığınız tedavi giderleri tam olarak karşılanmayabilir ki bu da sizin cebinizden daha fazla ödeme yapmanıza neden olur

Tenzili Muafiyet Neden Uygulanır?

Özel sağlık sigortasında tenzili muafiyet uygulaması sigorta şirketlerini küçük çaplı harcamalara karşı koruyan bir uygulamadır ve bu nedenle tercih edilir. Bu sayede sigorta yaptıran kişinin hastaneye gitmesine gerek olmayan durumlarda bile özel sağlık sigortasından faydalanmak için hastaneye başvurmasının önüne geçilir.

Özel Sağlık Sigortasında Tenzili Muafiyet

Özel sağlık sigortasında tenzili muafiyet için iki yöntem söz konusudur. Bunlardan hangisi ile sigortanızı yaptırdığınız poliçenizdeki maddelerde belirtilmiş olması gerekir. İlk uygulamada oran sistemi getirilmiştir. Yararlandığınız sağlık hizmeti sigortanızın toplan bedelinin belli bir yüzdesini geçmesi durumunda bu ekstra bakiye sigorta tarafından karşılanır. Bu değer örneğin yüzde üç olabilir. Eğer hizmet bedeliniz belirlenen oranın altında bir miktardaysa sigortadan ödeme alamazsınız. İkinci sistemde ise sigorta bedeline bakılmaksızın belirlenmiş bir üst fiyat olur. Örneğin iki bin liralık bir muafiyet tanımlanmışsa sağlık harcamanızın bu miktarı geçmesi halinde sigorta devreye girecektir.

Tenzili muafiyet ilk bakışta dezavantaj gibi görünebilir ancak faydaları da göz ardı edilmemelidir. En temel olarak poliçenizde muafiyet belirlemeniz durumunda ödemeniz gereken primlerde indirim alabilirsiniz. Zaten tenzili muafiyet ile satın aldığınız sigortanızı küçük ihtiyaçlar için kullanmamayı planlıyor olmanız gerekir. Böylece büyük bir ihtiyaç doğmazsa sigorta hakkınızı yıl içinde kullanmayarak gelecek dönemde hasarsızlık indiriminden faydalanma şansı da yakalamış olursunuz.

Özel Sağlık Sigortasında Tenzili Muafiyet Hesaplama

Özel sağlık sigortasında tenzili muafiyet oranı yüzde ya da net rakam şeklinde poliçede yer alabilir. Buna göre örnek vermek gerekirse; sigorta poliçesinde tenzili muafiyet tutarı %2 olarak belirtilmişse ve sigortalı kişinin tedavi giderleri sigorta bedelinin %2’sinden daha azsa giderler sigortalı tarafından karşılanır. %2’nin üzerinde olursa sigorta şirketi tedavi giderlerini karşılar.

Özel sağlık sigortasındaki tenzili muafiyet tutarı net bir rakam şeklinde de belirtilebilir. Buna göre eğer tutar 500 TL olarak belirlenmişse ve sigortalı kişinin sağlık giderleri bu tutarın altında kaldıysa masrafları kendisi ödeyecektir. 500 TL’yi aşması durumunda ise giderler sigorta şirketi tarafından karşılanır.

Bunları da beğenebilirsin