Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Diyetisyeni Kapsıyor mu?

Sağlık hizmetinde daha kaliteli standartlara ulaşmak ve temel ihtiyaç olan bu hizmeti daha uygun fiyata almak her insanın taleplerinden biri. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sigorta kapsamında sunduğu hizmetler bu talepleri kısmi olarak karşılasa da, tamamıyla karşılamamaktadır. Bu sebeple, SGK’lı kişilerin ek olarak Tamamlayıcı Sağlık Sigortası yaptırması gerekebilir. Tamamlayıcı sağlık sigortalarında diyetisyen kapsamı ise, merak edilen konularında başında yer alıyor.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortalarının temel amacı, sigortalı kişi ve ailesinin temel sağlık tedavilerinden masrafsız bir şekilde faydalanmasıdır. Bu amaçla meydana getirilen sigorta özel hastane, tedavi merkezi ve muayenehanelerde sigortalı kişilerin yalnızca 15 TL katılım ücretiyle en kaliteli sağlık hizmetini almasına olanak sağlar.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, SGK’lı kişilerin kendileri ve ailesi için yaptırabilecekleri ek sağlık sigortasıdır. Bu sigorta yalnızca özel sigorta şirketleri tarafından yapılmaktadır. Bununla birlikte özel sağlık hizmeti veren anlaşmalı kurumlarda geçerlilik göstermektedir.

Tamamlayıcı sağlık sigortaları yalnızca SGK’lı kişilere yapılmaktadır ve sigortalı kişiye şu imkanları sunmaktadır:
Özel sağlık hizmetlerinde devlete bağlı olan SGK kurumu masrafların küçük bir kısmını karşılamaktadır. Normal koşullarda kalan masrafları kendisi ödemek zorunda olan kişi, tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırdığında bu masrafları da ödemeyecektir. Yani özel sağlık masraflarının bir kısmı SGK, diğer kısmı ise tamamlayıcı sağlık sigortası ile ödenecektir. Böylelikle sigortalının yalnızca 15 TL katılım ücreti ödemesi gerekmektedir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası İmkanları

1 yıllık poliçeler ile sözleşmesi yapılan tamamlayıcı sağlık sigortaları, sigortalı kişilere yatarak tedavi ve ayakta tedavi gibi iki ayrı imkan sunmaktadır. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile rehabilitasyon, fizik tedavi, ameliyat, diyaliz, radyoterapi gibi yatarak tedavilerinizi ve yatış gerçekleştirmediğiniz muayene, tetkik, tıbbi gözlem ve testleri de karşılayabilirsiniz.

Yatarak Tedavi Teminatı

Yatarak Tedavi Teminatı, poliçe/sigorta başlangıç tarihinden sonra gerçekleşen, tıbben gerekli olan cerrahi ve/veya dahili yatışlar, yoğun bakım, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz, koroner anjiyografi giderleri ile sigortalının hayati bir tehlikeye neden olabilecek acil sağlık giderleri ve küçük müdahale giderlerinin poliçe özel şartları ve sağlık sigortası genel şartları çerçevesinde karşılanmasını kapsar.

Ayakta Tedavi Teminatı

Ayakta Tedavi Teminatı, poliçe/sigorta başlangıç tarihinden sonra gerçekleşen rahatsızlıklara ilişkin doktor muayene, laboratuvar hizmetleri, görüntüleme ve ileri tanı yöntemleri ile fizik tedavi teminatlarından oluşur.
Bununla birlikte tamamlayıcı sağlık sigortalarında da belirlenen limitler bulunmaktadır. Bu limitler ile sigorta dahilinde karşılanacak olan tedaviler sayı ile sınırlandırılmıştır.

Ayakta tedavi için sayılı hak verilirken, yatarak tedavi için başlangıç süresine sınırlandırılma getirilmektedir. Bu limit ve sınırlar sigorta şirketine ya da poliçeye göre değişkenlik gösterebilmektedir.

Tamamlayıcı sigorta yaptırmak isteyen kişilerin bir başka sorusu ise; sigortanın diyetisyen sağlık hizmetlerini karşılayıp karşılamadığıdır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ve Diyetisyen Hizmeti

Tamamlayıcı sağlık sigortalarının genel şart ve kapsamı göz önüne alındığında diyetisyen hizmeti kapsam dahiline alınmamaktadır. Fakat sigorta şirketleri bu poliçelerinde ek teminat olarak bu hizmeti sunabilirler ya da müşterilerine anlaşmalı diyetisyenlerde muayene ve seans hediye edebilirler.

Bu sayede sigortalı kişiler sigortacının sunduğu limit dahilinde, sigortacının anlaşmalı olduğu diyetisyen ile randevu gerçekleştirebilir.

Bunları da beğenebilirsin