Zeyilname Nedir? Hangi Durumlarda Düzenlenir?

Sigortacılık terimleri arasında en çok merak edilenlerden biri olan zeyilname, temel olarak poliçe değişikliklerinde düzenlenmesi gereken belge olarak tanımlanabilir.

Poliçe ve tecditler üzerindeki herhangi bir değişiklik, ilave ve iptal gibi durum olduğunda düzenlenen belge zeyilname, yapılan işlem ise zeyil olarak adlandırılır. Bu belge bazen primli olurken bazen de primsiz olabilmektedir.

Zeyilname düzenlemeleri sigorta şirketi ve sigortalı arasında varılacak bir anlaşma sonucunda yapılmalıdır. Sigorta şirketi sigortalının bilgisi ve verdiği yetki olmadan belgeyi düzenleyerek poliçe şartlarında değişim yapamaz.

Hangi Durumlarda Düzenlenir?

Zeyilname sigorta poliçesinde yer alan bir yanlışlığın düzeltilmesi amacıyla düzenlenebileceği gibi sigorta bedeli, riziko adresi ya da sigorta priminin değiştirilmesi gibi durumlarda da yapılabilmektedir.

Sigorta poliçesinde herkes için geçerli olan genel şartlarda bir değişikliğe gidilmesi durumunda, söz konusu değişiklik zeyilname ile gösterilmektedir.

Şartlarda yapılacak değişiklikler ise şu durumlarda ortaya çıkabilir:

  • Poliçe düzenlenirken yanlışlıklar söz konusu olduysa ve sigorta poliçesi eksik şekilde düzenlenmişse yine bu bahsi geçen belge düzenlenir.
  • Sigorta primi tutarında herhangi bir değişiklik olması durumunda yine aynı şekilde zeyilname düzenlenmesi gerekir.

Bilinmesi Gerekenler

Zeyilname düzenlenmesi konusunda sigortalı ve sigorta yaptırmak isteyenlerin bilmesi gerekenler şu şekildedir:

Bu belge hiçbir şekilde ve koşulda sigorta poliçesinin aslı niteliğinde değildir.

Araç satıldıysa ve yenisi alındıysa ya da araç plakasında değişikliğe gidilmişse zeyilname düzenlenerek trafik sigortası devredilebilir.

Adres değişikliği gibi nedenlerle yapılan düzenlemelerde sigorta primi alınması gerekmez. Ancak bazı durumlarda ek sigorta primi ödenmesi veya iade alınması mümkün olabilir.

Sigorta şirketi poliçenin genel şartların tek taraflı bir değişikliğe gidemez. Bu nedenle sigortalı ile anlaşma sağlaması ve taahhütlerini yerine getirmesi gerekmektedir. Aynı zamanda sigorta şirketi gibi sigortalı da poliçe sözleşmesindeki kurallara uymak zorundadır.

Bunları da beğenebilirsin