Hayat Sigortası Genel Şartları Nelerdir?

Hayat sigortası günümüzde birçok kişi tarafından tercih edilmektedir. Detaylı tanımı ise, sigorta şirketi tarafınsan sigortalı kişinin sözleşmede belirlenen süre içinde vefat etmesi ya da daha uzun hayatta kalması durumunda kişiye ya da sigortalının belirlediği kişilere sigorta bedelini ödemesi durumudur.

Sigorta Poliçesinde Lehtar

Hayat sigortası kişinin başına beklenmedik bir olay gelmesi durumunda sevdiklerini güvence altına almasını sağlarken, kişinin tasarruf yapmasına da olanak tanır. Sigortalı kişinin herhangi bir durumda ödeme yapılması için tercih ettiği kişiler lehtar olarak adlandırılmaktadır.

Sigorta sözleşmesinde yer alan lehtar ya da lehtarlar kişinin yasal vasileri olabileceği gibi, akrabalık bağı bulunmayan kişiler de olabilir. Lehtarlar sigortalı kişi tarafından seçilmektedir.

Sigorta Kapsamında Olmayan Durumlar

Hayat sigortasında belirlenen şartlar dahilinde kişinin ölümü ya da belirlenenden daha uzun süre hayatta kalması durumunda ödeme yapılmaktadır. Bazı durumlar ise sigorta teminatı dışındadır ve şunları kapsar:

Hayatı sigortalanan kişi yolcu sıfatı haricinde havada yapılan yolculuklarda hayatını kaybederse ölüm tazminatı ödenmemektedir.

Sigortalı kişi intihar veya intihara teşebbüs sırasında hayatını kaybederse, intihar sırasında ruhsal sağlığı nasıl olursa olsun sigorta şirketi sigortanın o andaki riyazi ihtiyatını öder.

Sigortadan faydalanan kişi (lehtar), sigortalı kişiyi öldürür ya da öldürülmesine yardımcı olursa sigorta bedelinden mahrum kalır ve bu bedel ölen kişinin mirasçılarına ödenir.

Aksi belirtilmemişse söz konusu sigorta savaş halinde geçerli değildir. Aynı şekilde sigortalı kişi, tedavi ya da sabotaj amaçlı hariç, AIDS, nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı gibi durumlarda hayatını kaybederse sigorta şirketi sadece riyazi ihtiyatı ödemekle yükümlüdür.

Poliçe Geçerliliği ve Özel Şartlar

Sigorta kişi nerede olursa olsun dünyanın her yerinde geçerlidir.

Hayat sigortası priminin tamamı ya da taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa, sigortalı kişi ilk taksiti poliçe tesliminde, kalanları ise belirtilen tarihlerde ödemekle yükümlüdür.

Sigorta yaptırmış olan kişi ilk sigorta primin ödenmesinden önce vefat etmişse sigorta hükümsüz sayılır.

Sigorta sözleşmesine genel şartlara aykırı düşmeyecek şekilde özel şartlar eklenebilir.

Bunları da beğenebilirsin