İbraname Nedir? Geçerlilik Şartları Nelerdir?

İş hukukunda sıkça kullanılan ve çalışanların da bildiği önemli belgelerden biri olan ibraname ile alakalı detaylar çoğu kişi tarafından merak ediliyor. İbraname geçerlilik şartları ve detayları ile alakalı tüm bilgiler yazımızda.

İbraname Hakkında Detaylar

Sözlük anlamına göre kişiler arasında herhangi bir alacak kalmadığını gösteren önemli belgelerden olan ibraname, iş hayatında ise çalışan ve işveren arasındaki alacak ilişkisinin sona erdiğini göstermektedir. İbraname metnini imzalayan işçi işvereninden herhangi bir alacağının bulunmadığını beyan etmiş olur. Alacaklar arasında ise başta kıdem olmak üzere genel tatil, yıllık izin ve ihbar süresi yer alır. Tüm bu hakların sorunsuz şekilde karşılanması durumunda işçi ibraname metnini imzalayarak işvereni ibra etmiş olur.

İbraname veren işçi bu metinle işverene karşı tüm dava açma haklarından vazgeçtiğini beyan etmiş olmaz. Çoğu zaman ibraname veren işçinin haklarını alamaması dolayısı ile daha sonra işverene dava açamayacağı düşünülmektedir. Ancak bu yanlış bir bilgidir ve bu nedenle çoğu kişi mağdur olabilir. Çalışan ibraname metnini imzalasa bile daha sonra işverene dava açma hakkına sahiptir.

İbraname Geçerlilik Şartları Nelerdir?

İbraname iş hukukunda çok önemli bir belge olarak kabul edilmekle beraber maddi olarak aklanma ya da temize çıkma anlamına da gelmektedir. Kimi zaman aklanma belgesi adıyla da anılan ibranamenin geçerli olması için bazı şartların yerine getirilmesi gereklidir. İbraname geçerlilik şartları ise şu şekildedir;

Sözlü şekilde iletilen ibraname geçersiz sayılır. İbranamenin geçerli olması için mutlaka yazılı olması gereklidir.

İbranamenin geçerli olabilmesi için işçinin iş sözleşmesi bitiminden bir ay sonra belgeyi imzalaması gereklidir. Çalışılan süre zarfında ya da işe başlamadan önce imzalanan ibraname belgesi geçerli değildir.

İbranamede işçinin tüm haklarını aldığı ya da herhangi bir alacağının bulunmadığına dair belirtilen ifadeler geçerli değildir. İbranamenin geçerli olması için söz konusu haklar ve alacakların detaylı olarak yazılması lazımdır.

Söz konusu ödeme elden teslim edilmişse ve işçi herhangi bir alacağı kalmadığına dair imza atmış olsa bile belge geçerli olmaz. İbranamenin geçerli olabilmesi için türü ve miktarı net olarak belirtilen alacağın banka yolu ile çalışana ulaştırılması gerekmektedir.

Bunları da beğenebilirsin